Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arketis 30 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0483/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37109
Názov produktu podľa ŠÚKL
ARKETIS 30 mg tbl 30x30 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu