ACTAIR 300 IR tbl slg (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ACTAIR 300 IR
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0210/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8175D
Názov produktu podľa ŠÚKL
ACTAIR 300 IR sublingválne tablety tbl slg 90x300 IR (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu