Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,49 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,49 € (0,0 %) 1,47 € (0,0 %)
06/21 0,49 € (0,0 %) 1,47 € (0,0 %)
05/21 0,49 € (0,0 %) 1,47 € (0,0 %)
04/21 0,49 € 1,47 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
10/0015/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3798A
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZENTEL 400 mg tbl 1x400 mg (blis.PVDC/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje albendazol. Liek sa používa na liečbu infekcií spôsobených rozličnými parazitmi alebo červami, vrátane hlístovcov (mrlí), oblých červov, ľudských bičíkovcov, pásomníc a mechovcov. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Enterobióza, ankylostomóza a nekatorióza, askarióza, trichurióza
Dospelí a deti od 2 rokov: jednorazovo sa podáva 400 mg.


Pri podozrení alebo pri potvrdenej strongyloidóze, tenióze a hymenolepidóze
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 3 dni po sebe.
V prípade potvrdenej hymenolepidózy sa o 10-21 dní odporúča preliečenie.


Klonorchióza, opistorchióza
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 2x denne 3 dni po sebe.

Kožná larva migrans
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 1-3 dni po sebe.

Gardióza
Deti vo veku 2-12 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 5 dní po sebe.


Dĺžka liečby je zvyčajne 3 týždne. Ak sa pacient nevylieči do 3 týždňov, indikuje sa ďalší liečebný cyklus.
Aby sa predišlo podávaniu albendazolu v skorých štádiách gravidity, u žien v plodnom veku sa má s liečbou začať v 1. týždni menštruácie alebo po negatívnom tehotenskom teste.

Spôsob použitia

Tableta sa zapíja vodou a užíva sa nezávisle od jedla. Najlepšie je užívať liek každý deň v rovnakom čase. Niektorí ľudia, najmä malé deti, môžu mať ťažkosti s prehĺtaním celých tabliet a možno im odporučiť rozžuvať tablety s trochou vody alebo im možno tablety rozdrviť.
Tableta má deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Táto lieková forma nie je vhodná na podávanie deťom mladším ako 2 roky.
Počas liečby sa nevyžadujú žiadne špeciálne postupy ako je hladovanie alebo užívanie laxatív.
Pacienti s abnormálnymi výsledkami funkčných pečeňových testov (transamináz) sa majú pred začiatkom liečby albendazolom starostlivo sledovať.
Liek obsahuje laktózu, oranžová žlť (E110).

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás objavia nasledovné prejavy
Záchvaty (záchvaty kŕčov) a iné príznaky
Ľudia, ktorí sa liečia na parazitárnu infekciu, môžu mať tiež zriedkavý a závažný stav na ... viac >

Účinné látky

albendazol

Indikačná skupina

10 - Anthelmintiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60