Kategorizačné údaje
Maximálna cena  €
Dopl. pacienta max. 0,00 €
Úhrada poisťovne 1,37 €
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/24 0,00 € (0,0 %) 1,37 € (0,0 %)
05/24 0,00 € 1,37 €
04/24 - -
03/24 - -
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Neurčený
Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
10/0015/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3798A
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZENTEL 400 mg tbl 1x400 mg (blis.PVDC/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje albendazol. Pôsobí tak, že zabraňuje vstrebávaniu cukru (glukózy) u červov, parazitov a ich lariev, čím strácajú energiu a hynú. Ovplyvňuje tiež vajíčka.

Liek sa používa na liečbu infekcií spôsobených rozličnými parazitmi alebo červami, vrátane:

  • hlístovcov (mrlí),
  • oblých červov,
  • ľudských bičíkovcov,
  • pásomníc,
  • mechovcov. 

Tieto červy a parazity zvyčajne infikujú (nakazia) črevá, ale môžu spôsobiť ťažkosti aj v iných častiach tela.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

DOSPELÍ A DETI OD 2 ROKOV

Enterobióza, ankylostomóza a nekatorióza, askarióza, trichurióza
400 mg jednorazovo.

Pri podozrení alebo pri potvrdenej strongyloidóze, tenióze a hymenolepidóze 
400 mg 1x denne 3 dni po sebe.
V prípade potvrdenej hymenolepidózy sa o 10 - 21 dní odporúča preliečenie.

Klonorchióza, opistorchióza
400 mg 2x denne počas 3 dni.

Kožná larva migrans
400 mg 1x denne počas 1 - 3 dni.

DETI VO VEKU OD 2 DO 12 ROKOV

Gardióza 
400 mg 1x denne počas 5 dní.

Dĺžka liečby je zvyčajne 3 týždne. Ak sa pacient nevylieči do 3 týždňov, indikuje sa ďalší liečebný cyklus.
Aby sa predišlo podávaniu albendazolu v skorých štádiách gravidity, u žien v plodnom veku sa má s liečbou začať v 1. týždni menštruácie alebo po negatívnom tehotenskom teste.

Spôsob použitia

Tableta sa zapíja vodou a užíva sa nezávisle od jedla. Najlepšie je užívať liek každý deň v rovnakom čase. 
Pacienti, ktorí majú ťažkosti s prehĺtaním celých tabliet môžu tablety rozžuvať s trochou vody alebo sa pre nich môžu tablety rozdrviť.

Tableta má deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a u žien, ktoré si myslia že sú tehotné.
Liek sa nemá používať počas dojčenia, pokiaľ sa neusúdi, že možné prínosy prevažujú nad možnými rizikami súvisiacimi s liečbou.
Táto lieková forma nie je vhodná na podávanie deťom mladším ako 2 roky.
Počas liečby sa nevyžadujú žiadne špeciálne postupy ako je hladovanie alebo užívanie laxatív.
Pacienti s abnormálnymi výsledkami funkčných pečeňových testov (transamináz) sa majú pred začiatkom liečby albendazolom starostlivo sledovať.
Liek obsahuje laktózu.
Liek obsahuje benzylakohol, propylénglykol a farbivo oranžovú žlť (E110).

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás objavia nasledovné prejavy
Záchvaty (záchvaty kŕčov) a iné príznaky
Ľudia, ktorí sa liečia na parazitárnu infekciu, môžu mať tiež zriedkavý a závažný ... viac >

Účinné látky

albendazol

Indikačná skupina

10 - Anthelmintiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60