Kategorizačné údaje
Maximálna cena 1,96 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,96 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/19 0,49 € (0,0 %) 1,47 € (-25,0 %)
09/19 0,00 € (0,0 %) 1,96 € (0,0 %)
08/19 0,00 € (0,0 %) 1,96 € (0,0 %)
07/19 0,00 € 1,96 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať


Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
10/0015/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3798A
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZENTEL 400 mg tbl 1x400 mg (blis.PVDC/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje albendazol. Liek sa používa na liečbu infekcií spôsobených rozličnými parazitmi alebo červami, vrátane hlístovcov (mrlí), oblých červov, ľudských bičíkovcov, pásomníc a mechovcov. 

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Enterobióza, ankylostomóza a nekatorióza, askarióza, trichurióza
Dospelí a deti od 2 rokov: jednorazovo sa podáva 400 mg.


Pri podozrení alebo pri potvrdenej strongyloidóze, tenióze a hymenolepidóze
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 3 dni po sebe.
V prípade potvrdenej hymenolepidózy sa o 10-21 dní odporúča preliečenie.


Klonorchióza, opistorchióza
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 2x denne 3 dni po sebe.

Kožná larva migrans
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 1-3 dni po sebe.

Gardióza
Deti vo veku 2-12 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 5 dní po sebe.


Dĺžka liečby je zvyčajne 3 týždne. Ak sa pacient nevylieči do 3 týždňov, indikuje sa ďalší liečebný cyklus.
Aby sa predišlo podávaniu albendazolu v skorých štádiách gravidity, u žien v plodnom veku sa má s liečbou začať v 1. týždni menštruácie alebo po negatívnom tehotenskom teste.

Spôsob použitia

Tableta sa zapíja vodou a užíva sa nezávisle od jedla. Niektorí ľudia, najmä malé deti, môžu mať ťažkosti s prehĺtaním celých tabliet a možno im odporučiť rozžuvať tablety s trochou vody alebo im možno tablety rozdrviť.
Tableta má deliacu ryhu. 
Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Táto lieková forma nie je vhodná na podávanie deťom mladším ako 2 roky.
Počas liečby sa nevyžadujú žiadne špeciálne postupy ako je hladovanie alebo užívanie laxatív.
Pacienti s abnormálnymi výsledkami funkčných pečeňových testov (transamináz) sa majú pred začiatkom liečby albendazolom starostlivo sledovať.
Liek obsahuje laktózu, oranžová žlť (E110).

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás objavia nasledovné prejavy
Záchvaty (záchvaty kŕčov) a iné príznaky
Ľudia, ktorí sa liečia na parazitárnu infekciu, môžu mať tiež zriedkavý a závažný stav na ... viac >

Účinné látky

albendazol

Indikačná skupina

10 - Anthelmintiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60