Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
10/0015/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3798A
Názov produktu podľa ŠÚKL
ZENTEL 400 mg tbl 1x400 mg (blis.PVDC/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje albendazol. Liek sa používa na liečbu infekcií spôsobených rozličnými parazitmi alebo červami, vrátane hlístovcov (mrlí), oblých červov, ľudských bičíkovcov, pásomníc a mechovcov. 

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 4. 8. 2022.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Enterobióza, ankylostomóza a nekatorióza, askarióza, trichurióza
Dospelí a deti od 2 rokov: jednorazovo sa podáva 400 mg.


Pri podozrení alebo pri potvrdenej strongyloidóze, tenióze a hymenolepidóze
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 3 dni po sebe.
V prípade potvrdenej hymenolepidózy sa o 10-21 dní odporúča preliečenie.


Klonorchióza, opistorchióza
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 2x denne 3 dni po sebe.

Kožná larva migrans
Dospelí a deti od 2 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 1-3 dni po sebe.

Gardióza
Deti vo veku 2-12 rokov: podáva sa 400 mg 1x denne 5 dní po sebe.


Dĺžka liečby je zvyčajne 3 týždne. Ak sa pacient nevylieči do 3 týždňov, indikuje sa ďalší liečebný cyklus.
Aby sa predišlo podávaniu albendazolu v skorých štádiách gravidity, u žien v plodnom veku sa má s liečbou začať v 1. týždni menštruácie alebo po negatívnom tehotenskom teste.

Spôsob použitia

Tableta sa zapíja vodou a užíva sa nezávisle od jedla. Najlepšie je užívať liek každý deň v rovnakom čase. Niektorí ľudia, najmä malé deti, môžu mať ťažkosti s prehĺtaním celých tabliet a možno im odporučiť rozžuvať tablety s trochou vody alebo im možno tablety rozdrviť.
Tableta má deliacu ryhu. Deliaca ryha iba pomáha rozlomiť tabletu, aby sa dala ľahšie prehltnúť a neslúži na rozdelenie na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas tehotenstva a dojčenia.
Táto lieková forma nie je vhodná na podávanie deťom mladším ako 2 roky.
Počas liečby sa nevyžadujú žiadne špeciálne postupy ako je hladovanie alebo užívanie laxatív.
Pacienti s abnormálnymi výsledkami funkčných pečeňových testov (transamináz) sa majú pred začiatkom liečby albendazolom starostlivo sledovať.
Liek obsahuje laktózu, oranžová žlť (E110).

Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Okamžite vyhľadajte lekára, ak sa u vás objavia nasledovné prejavy
Záchvaty (záchvaty kŕčov) a iné príznaky
Ľudia, ktorí sa liečia na parazitárnu infekciu, môžu mať tiež zriedkavý a závažný stav na ... viac >

Účinné látky

albendazol

Indikačná skupina

10 - Anthelmintiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60