Twinrix Adult, injekčná suspenzia sus inj 20 µg/ ml (skl.striek.+samostatná ihla) 1x1 ml

Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Twinrix Adult, injekčná suspenzia
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/020/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41939
Názov produktu podľa ŠÚKL
Twinrix Adult, injekčná suspenzia v naplnenej injekčnej striekačke sus inj 1x1 ml (20 µg/ ml) (skl.striek.+samostatná ihla)
Aplikačná forma
SUS INJ - Injekčná suspenzia

Popis a určenie

Liek je očkovacia látka používaná u dospelých a dospievajúcich vo veku od 16 rokov a viac, ktorá chráni pred dvoma ochoreniami: hepatitídou A a hepatitídou B. Očkovacia látka účinkuje tým, že jej pôsobením si telo vytvára vlastnú ochranu (protilátky) proti týmto ochoreniam.

Očkovanie je najlepším spôsobom ochrany pred týmito ochoreniami. Žiadna zo zložiek očkovacej látky nie je infekčná.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 12. 9. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
Nádobu, v ktorej sa prípravok uchováva, treba pred použitím potriasť.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Základná očkovacia schéma
Štandardná základná očkovacia schéma očkovacou látkou pozostáva z 3 dávok, prvá sa podá vo zvolenej dobe, druhá o mesiac neskôr a tretia po 6 mesiacoch po prvej dávke.
U pacientov, ktorí očakávajú, že do jedného mesiaca alebo o niečo dlhšie po zahájení očkovania budú cestovať a nemajú dosť času na ukončenie štandardného očkovania, sa podá očkovanie podľa schémy: prvá dávka sa podá vo zvolenom termíne. Zostávajúce dve dávky sa podajú 7 dní a 21 dní po prvej dávke. Odporúča sa podať štvrtú dávku po 12 mesiacoch.

Od začiatku základného očkovania po jeho ukončenie sa má očkovať rovnakou očkovacou látkou.

Posilňovacia (booster) dávka)
Odporúča sa podať posilňovaciu dávku očkovacej látky proti hepatitíde A a hepatitíde B.
Jedincom, ktorým bolo základné očkovanie vykonané konktrétnou očkovacou látkou, je možné podať posilňovaciu dávku monovalentnými očkovacími látkami.

Spôsob použitia

Očkovacia látka je určená na intramuskulárne podanie, prednostne do deltoidnej oblasti. Pacientom s trombocytopéniou alebo s poruchami krvácania sa môže očkovacia látka výnimočne podať subkutánne. Je však možné, že tento spôsob podania nezaistí optimálnu imunitnú odpoveď na očkovaciu látku.
Pred podaním sa má očkovacia látka opticky skontrolovať na prítomnosť cudzorodých častíc a/alebo abnormálny fyzikálny vzhľad. Pred podaním sa očkovacia látka má dôkladne pretrepať.

Očkovacia látka sa má resuspendovať, aby sa získala biela zakalená suspenzia podľa krokov uvedených v PIL v Nasledujúcej informácii určenej len pre zdravotníckych pracovníkov a ďalej návod pre naplnenú injekčnú striekačku alebo v SPC časti 6.6

Upozornenie

Počas tehotenstva sa odporúča odložiť očkovanie až do času po pôrode, pokiaľ neexistuje naliehavá potreba chrániť matku pred infekciou vírusom hepatitídy B.
Pri rozhodovaní o tom, či ukončiť/prerušiť dojčenie, alebo či pokračovať/prerušiť liečbu očkovacou látkou, sa musí vziať do úvahy prínos dojčenia pre dieťa a prínos liečby očkovacou látkou.
Očkovacia látka obsahuje neomycín.
Uchovávať v chladničke (2 - 8 °C)
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj táto očkovacia látka môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť, sú nasledujúce:
Veľmi časté (Tieto sa môžu vyskytnúť u 1 alebo u viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky): bolesť hlavy, bolesť a začervenanie v m ... viac >

Účinné látky

inaktivovaný vírus hepatitídy A, povrchový antigén hepatitídy B (HBs)

Indikačná skupina

59 - Imunopreparáty

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36