Salofalk 1,5 g gra mdf (vre.PES/Al/PE) 1x100 vrec

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 103,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 6,25 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 97,50 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/24 6,25 € (0,0 %) 97,50 € (0,0 %)
06/24 6,25 € (0,0 %) 97,50 € (0,0 %)
05/24 6,25 € (0,0 %) 97,50 € (0,0 %)
04/24 6,25 € 97,50 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. GIT, INT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Salofalk 1,5 g
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0383/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7252A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Salofalk 1,5 g gastrorezistentný granulát s predĺženým uvoľňovaním gra mdf 100x1,5 g (vre.PES/Al/PE)
Aplikačná forma
GRA MDF - Granulát s riadeným uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje účinnú látku mesalazín, ktorá sa používa na liečbu črevných zápalov.
Liek sa používa na liečbu akútnych atakov (záchvatov) a prevenciu ďalších atakov (recidívy) miernej až stredne ťažkej ulceróznej kolitídy, zápalového ochorenia hrubého čreva (kolón).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti
Liečba akútnych epizód ulceróznej kolitídy:
V závislosti od individuálneho klinického stavu pacienta sa odporúča 1x denne 1 vrecúško 3 g granulátu, prípadne 1 alebo 2 vrecúška 1,5 g granulátu, alebo 3 vrecúška 1 g granulátu alebo 3 vrecúška 500 mg granulátu ( čo zodpovedá 1,5 g – 3 g mesalazínu denne). 
Ak to pacientovi viac vyhovuje, môže užiť predpísanú dennú dávku rozdelenú na 3 jednotlivé dávky počas dňa (3x denne 500 mg vrecúško alebo 1 g vrecúško).

Udržanie remisie ulceróznej kolitídy:
Štandardná liečba je 500 mg mesalazínu 3x denne (ráno, na obed a večer). Ak nie je možné dodržať užívanie 3x denne, je možné podávať liek v predpísanom množstve 1x denne, prednostne ráno.

Deti vo veku 6-18 rokov
Liečba akútnych epizód ulceróznej kolitídy:
V závislosti od individuálneho klinického stavu pacienta sa odporúča na začiatku 30-50 mg mesalazínu na kg telesnej hmotnosti denne, najlepšie ráno alebo v rozdelených dávkach.
Maximálna denná dávka je 75 mg/kg.

Udržanie remisie ulceróznej kolitídy:
V závislosti od individuálneho klinického stavu pacienta sa odporúča na začiatku 15-30 mg mesalazínu na kg telesnej hmotnosti denne, v rozdelených dávkach. 

Celková dávka mesalazínu nesmie presiahnuť odporúčanú dávku pre dospelých.

Vo všeobecnosti sa odporúča deťom s hmotnosťou:

  • do 40 kg polovičná dávka pre dospelých 
  • nad 40 kg normálna dávka ako u dospelých.

Vzhľadom na vysoký obsah liečiva nie je granulát 1,5 g a 3 g vhodný pre deti s telesnou hmotnosťou nižšou ako 40 kg. V tomto prípade je vhodný 500 mg granulát alebo 1 g granulát.

O dĺžke liečby rozhoduje lekár. Liečba akútneho ataku ulceróznej kolitídy trvá zvyčajne 8 týždňov. 

Spôsob použitia

Granulát sa má položiť na jazyk a prehltnúť bez žuvania a zapiť dostatočným množstvom vody. Ak sa má liek užívať 1x denne, preferuje sa ráno. Liečba akútnych zápalových epizód a dlhodobá liečba musia byť vykonávané pravidelne a dôsledne.

Upozornenie

Liek sa môže podávať počas tehotenstva a dojčenia iba po dôkladnom zvážení prínosu liečby a jej rizika. Ak sa vyskytne u dieťaťa hnačka, dojčenie treba ukončiť.
Účinok na deti (vek 6-18 rokov) nie je dostatočne zdokumentovaný.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažným poškodením pečene a/alebo obličiek.
Liek nemajú užívať pacienti s renálnou dysfunkciou. U pacientov, u ktorých sa počas liečby objaví renálna dysfunkcia, môže ísť o nefrotoxicitu spôsobenú mesalazínom.
V súvislosti s liečbou mesalazínom boli hlásené závažné kožné nežiaduce reakcie. Liek je potrebné vysadiť pri prvom výskyte prejavov a príznakov závažných kožných reakcií, ako je kožná vyrážka, lézie na slizniciach alebo akýkoľvek iný prejav precitlivenosti.
Počas liečby sa odporúča zabezpečiť dostatočný príjem tekutín.
Pacientov s pľúcnym ochorením, najmä astmou, je nevyhnutné počas liečby dôsledne sledovať.
Zriedkavo bol hlásený výskyt fotosenzitivity.
Liek obsahuje sacharózu a a aspartám. 
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj Salofalk granulát môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás po užití tohto lieku vyskytnú niektoré z nasledujúcich príznakov, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a prestaňte užívať Salofalk granulát:
- Celkové alergické reakcie ako je ... viac >

Účinné látky

mesalazín

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 48