PharmaGal HELMIGAL 10 mg tbl 1x100 ks

Mohlo by vás zaujímať

PharmaGal HELMIGAL 10 mg
Výdaj
-
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované veterinárne lieky
Registračné číslo produktu
96/057/01-S
Kód štátnej autority (ÚŠKVBL)
960570101
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Veterinárny liek určený na liečbu nematodóz tráviaceho a dýchacieho systému okrasnej hrabavej hydiny, bažantov a holubov spôsobených parazitmi Syngamus trachea, Ascaridia galli, Ascaridia columbae a Capillaria spp.

1 tableta (250 mg) obsahuje:
Účinná látka: Fenbendazolum 10,0 mg

Použitie

Dávkovanie a spôsob podania lieku: Pre okrasnú hrabavú hydinu a bažantov 2 tablety na kus, pre holubov 1/2 - 1 tabletu na kus počas 2-3 dní.

Spôsob podania lieku: Liek sa podáva perorálne, individuálne do zobáka.

Ochranná lehota: Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Kontraindikácie: Liek sa neodporúča podávať holubom počas hniezdenia a preperovania. 

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Použitie počas gravidity, laktácie, znášky: Liek je určený výhradne  pre použitie u vtákov.

Liekové interakcie: Nie sú známe.

Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá): Predpísané dávkovanie sa nesmie prekročiť. Pri odporučenom dávkovaní  k intoxikáciám nedochádza.

Bezpečnostné opatrenia pre uchovávanie: Uchovávať pri teplote do 25°C. Chrániť pred svetlom. Uchovávať na suchom mieste.
 

Pred použitím čítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Osobitné upozornenia pre každý cieľový druh:
Pre zabezpečenie plného účinku lieku je potrebné presne dodržiavať dávkovanie a mechanizmus podania lieku. Pred aplikáciou HELMIGALu 10mg tablety je vhodné holuby zbaviť trichomonózy. Liek je vhodné podávať preventívne pred súťažami a výstavami.

Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám:
Ľudia so známou precitlivelosťou na fenbendazol, alebo niektorú z pomocných látok by sa mali vyhnúť kontaktu s liekom. Po použití lieku si umyte ruky. V prípade náhodného požitia lieku vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte písomnú informáciu pre používateľa alebo etiketu ošetrujúcemu lekárovi.