Nicorette Spray 1 mg/dávka s prích. lesného ovocia aer ors 150 dávok (fľ.PET+dávkovač) 1x13,2 ml

Mohlo by vás zaujímať

Nicorette Spray 1 mg/dávka s prích. lesného ovocia
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0126/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3831C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Nicorette Spray s príchuťou lesného ovocia aer ors 1x150 dávok (fľ.PET+dávkovač)
Aplikačná forma
AER ORS - Orálna roztoková aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 15,79 €

Popis a určenie

Prípravok patrí do skupiny liekov používaných pri odvykaní od fajčenia a je určená na liečbu závislosti od nikotínu. Znižuje chuť na cigaretu a zmierňuje niektoré nepríjemné abstinenčné príznaky, ktoré fajčiari pociťujú, keď sa snažia prestať fajčiť (napríklad podráždenosť, priberanie, závraty, bolesti hlavy, nespavosť).

Liek sa má prednostne používať v kombinácii s behaviorálnym podporným programom.

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Po užití prípravku by pacient nemal počas 15-30 minút jesť ani piť.
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí a starší pacienti
Možno podať až 4 dávky spreja za hodinu. Nemajú sa prekročiť 2 dávky spreja na dávkovaciu epizódu a 64 dávok spreja (4 dávky spreja za hodinu počas 16 hodín) v priebehu 24 hodín.

Náhle ukončenie fajčenia

Krok I: 1. – 6. týždeň
Podáva sa 1 alebo 2 dávky spreja v čase, kedy by pacient normálne fajčil cigaretu alebo keď sa u neho objaví túžba po cigarete. Ak po jednej dávke nie je do niekoľkých minút túžba pod kontrolou, má sa použiť 2. dávka spreja. Ak sú potrebné 2 dávky, možno ich podať ako 2 po sebe nasledujúce dávky.
Väčšina fajčiarov bude potrebovať 1-2 dávky spreja každých 30 minút až 1 hodinu.

Krok II:  7. – 9. týždeň
Počet dávok spreja za deň sa má začať znižovať. Ku koncu 9. týždňa majú pacienti používať 1/2 priemerného počtu dávok denne, ktoré používali pri 1. kroku.

Krok III: 10. – 12. týždeň
Má sa pokračovať v znižovaní počtu dávok spreja za deň tak, že počas 12. týždňa už pacienti nepoužívajú viac ako 4 dávky denne. Ak sa dávkovanie u pacientov zníži na 2-4 dávky denne, používanie sa má ukončiť.
Aby sa uľahčilo zotrvať bez cigarety aj po 3. kroku, môžu pacienti pokračovať v používaní spreja v situáciách, keď majú silné nutkanie fajčiť. Vtedy sa môže použiť 1 dávka spreja, a ak táto do niekoľkých minút nepomôže, je možné použiť 2. dávku.

Postupné ukončovanie pomocou postupného znižovania fajčenia

Má sa používať medzi epizódami fajčenia s cieľom predĺžiť interval bez fajčenia na zníženie počtu vyfajčených cigariet na čo najmenšiu možnú mieru. Cigaretu nahrádza 1 dávka (1 – 2 vstreky) a pokus o ukončenie fajčenia sa má urobiť hneď, ako je na to fajčiar pripravený a najneskôr do 12 týždňov od začiatku liečby. Ak sa do 6 týždňov od začiatku liečby nedosiahne zníženie počtu vyfajčených cigariet, je potrebné poradiť sa so zdravotníckym pracovníkom. Po ukončení fajčenia sa má počet vstreknutí za deň postupne znižovať. Sprej sa má prestať používať, ak pacienti znížia jeho používanie na 2 – 4 vstreky za deň.

Pravidelné užívanie orálnej aerodisperzie počas viac ako 6 mesiacov sa vo všeobecnosti neodporúča. Niektorí bývalí fajčiari môžu potrebovať dlhšiu liečbu, aby sa vyhli návratu k fajčeniu. Zostatok prípravku si treba odložiť na použitie v prípade náhlej túžby.

Spôsob použitia

Po naplnení sa tryska spreja nasmeruje čo najbližšie k ústam. Vrchná časť dávkovača sa pevne stlačí a uvoľní sa tak 1 dávka do úst tak, aby nedošlo ku kontaktu s perami. Pacienti sa nemajú počas vstrekovania nadychovať, aby sa predišlo preniknutiu aerodisperzie do dýchacích ciest. Niekoľko sekúnd po vstreknutí dávky sa nemá prehĺtať, aby sa dosiahli najlepšie výsledky. 

Počas podávania nesmú pacienti jesť ani piť.

Upozornenie

Počas liečby liekom musia pacienti úplne prestať fajčiť.
Behaviorálna terapia, poradenstvo a podpora, zvyčajne zvyšuje mieru úspechu.
Tehotné alebo dojčiace fajčiarky majú používať prípravok iba po konzultácii s lekárom.
Ženy majú používať sprej ihneď po dojčení a medzi použitím a ďalším dojčením zachovať čo najdlhšiu prestávku (odporúčajú sa najmenej 2 hodiny).
Prípravok je kontraindikovaný u detí mladších ako 18 rokov.
Prípravok sa nesmie používať u ľudí, ktorí nikdy nefajčili.
U pacientov so stredne ťažkým až ťažkým poškodením funkcie pečene a/alebo ťažkým poškodením funkcie obličiek sa má liek používať s opatrnosťou.
U pacientov s diabetom mellitus môže ukončenie fajčenia spôsobiť potrebu zníženia dávok inzulínu.
Prípravok môže vyvolať miestne kožné reakcie (napr. kontaktnú dermatitídu) alebo podráždenie očí a slizníc.
Prípravok obsahuje približne 7 mg etanolu (alkoholu) v každom vstreku, čo zodpovedá 97 mg/ml. 
Ak sa po podaní spreja vyskytne únava, pacienti nemajú viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nicorette Spray s príchuťou lesného ovocia môže spôsobiť také isté vedľajšie účinky, ako iné formy nikotínu. Tieto vedľajšie účinky vo všeobecnosti závisia od dávky, ktorú použijete.
Účinky súvisiac ... viac >

Účinné látky

nikotín

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 24