Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg tbl flm (blis.) 1x98 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 16,34 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,93 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,41 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
06/23 1,93 € (0,0 %) 14,41 € (0,0 %)
05/23 1,93 € (0,0 %) 14,41 € (0,0 %)
04/23 1,93 € (0,0 %) 14,41 € (0,0 %)
03/23 1,93 € 14,41 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0370/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
51951
Názov produktu podľa ŠÚKL
Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg tbl flm 98x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je kombináciou antagonistu receptora angiotenzínu II (losartanu) a diuretika (hydrochlórtiazidu).

Liek sa používa na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku).

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 29. 11. 2021.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v II. a III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Liek nie je určený na použitie ako počiatočná terapia, ale u pacientov, ktorých krvný tlak nie je dostatočne kontrolovaný samotnou draselnou soľou losartanu alebo hydrochlórtiazidom.

Dospelí
Zvyčajná udržiavacia dávka losartanu/hydrochlórtiazidu je 50 mg/12,5 1x denne.
Pacientom, ktorí adekvátne neodpovedajú na liečbu, možno zvýšiť dávku na 100 mg/25 mg 1xdenne, čo je aj maximálna denná dávka.

Vo všeobecnosti sa antihypertenzný účinok dosiahne v priebehu 3-4 týždňov od začiatku liečby.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú 1x denne v približne rovnakom čase, nezávisle od jedla a zapíjajú sa pohárom vody.
Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na dve rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek sa neodporúča užívať počas 1. trimestra tehotenstva a je kontraindikovaný počas 2. a 3. trimestra tehotenstva.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom a  dospievajúcim.
Liek sa neodporúča užívať u hemodialyzovaných pacientov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek (t.j. klírens kreatinínu <30 ml/min) a/alebo u pacientov s ťažkou poruchou funkcie pečene.
Pri užívaní antihypertenznej terapie môže niekedy dôjsť k závratu alebo ospanlivosti, obzvlášť na začiatku liečby alebo pri zvýšení dávky.
Nepiť alkohol.
Počas liečby liekom sa pozorovala fotosenzitívna reakcia (menej častý nežiaduci účinok).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak sa u vás vyskytne nasledovné, prestaňte užívať tablety Losartan/Hydrochlorothiazid STADA a okamžite sa spojte so svojím lekárom alebo navštívte pohotovostné oddelenie v najbližšej nemocnici:
Ťaž ... viac >

Účinné látky

draselná soľ losartanu, hydrochlorotiazid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36