JODID DRASELNÝ A SODNÝ 2 % UNIMED PHARMA int opo (fľ.PE) 1x10 ml

Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

JODID DRASELNÝ A SODNÝ 2 % UNIMED PHARMA
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0799/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33226
Názov produktu podľa ŠÚKL
JODID DRASELNÝ A SODNÝ 2 % UNIMED PHARMA int opo 1x10 ml (fľ.PE)
Aplikačná forma
INT OPO - Očná roztoková instilácia
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek sa používa v prípade potreby vstrebania zápalových exsudátov (tekutina vytvárajúca sa pri zápale) a krvácaní v oku spôsobených rôznymi príčinami (vek, vysoký krvný tlak, cukrovka), pri rôznych zákaloch sklovca, pri myopických a sklerotických zmenách ciev sietnice a cievovky, pri stenčení (oslabení) zrakového nervu (na syfilitickom podklade), pri začínajúcom sivom zákale alebo ako doplnková liečba pri plesňovom ochorení spojovky a rohovky.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 2. 1. 2023.
Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.
Prípravok je určený na aplikáciu do oka (podmienky aplikácie vám vysvetlí lekárnik).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom mladším ako 1 mesiac je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí (vrátane starších pacientov) a deti:
Zvyčajne sa vkvapkáva 1-2 kvapky 2 - 4x denne do dolného spojovkového vaku oka.
Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí lekár.
Pri vynechaní dávky treba užiť nasledujúcu dávku hneď, ako je možné. Neužívať dvojnásobnú dávku.

Spôsob použitia

Liek je určený na aplikáciu do oka. Pred aplikáciou je potrebné umyť si ruky a zabrániť dotyku konca kvapkadla s okom alebo okolitými oblasťami. Mierne sa odtiahne spodné viečko ukazovákom, aby sa vytvoril vačok medzi viečkom a okom. Fľaška sa obráti hore dnom a zľahka sa stlačí palcom alebo ukazovákom. Prstom sa pritlačí kútik postihnutého oka pri nose a drží sa so zatvoreným okom 1 minútu pre zníženie možnej systémovej absorpcie. Má sa tak urobiť ihneď po instilácii každej kvapky.
Kontaktné šošovky je treba pred podaním očných kvapiek vybrať, po 20 minútach je možné šošovky opäť aplikovať.
Ak sa lokálne používa viac ako jeden očný liek, časový odstup medzi jednotlivými liekmi má byť aspoň 5 minút.

Upozornenie

Použitie lieku v tehotenstve a počas dojčenia je kontraindikované.
Liek sa nesmie podávať novorodencom.
Liek nemá žiadny alebo len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Tesne po nakvapkaní lieku sa však môže objaviť neostré videnie, odporúča sa preto vykonávať tieto činnosti až za 15 minút po aplikácii lieku.
Chrániť pred chladom, mrazom a pred svetlom.  
Po 1. otvorení spotrebovať do 28 dní.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek  môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Veľmi časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 používateľov)
U porúch štítnej žľazy môže dôjsť k negatívnemu ovplyvneniu jej činnosti.
Časté vedľajšie účinky (postihujú 1 až 10 zo ... viac >

Účinné látky

jodid draselný, jodid sodný

Indikačná skupina

64 - Oftalmologiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36