Jardiance 25 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 136,16 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,26 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 135,90 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/20 0,26 € (0,0 %) 135,90 € (0,0 %)
08/20 0,26 € (0,0 %) 135,90 € (0,0 %)
07/20 0,26 € (0,0 %) 135,90 € (0,0 %)
06/20 0,26 € 135,90 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Jardiance 25 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/930/008
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0688B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Jardiance 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x1x25 mg (blis.PVC/Al - perf.)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek pomáha znížiť hladinu cukru v krvi. Liek spôsobuje, že sa glukóza odstráni prostredníctvom moču a hladiny glukózy v krvi, ktoré sú príliš vysoké z dôvodu cukrovky 2. typu, sa tým znížia.

  • Liek sa používa na liečbu cukrovky 2. typu u dospelých pacientov (vo veku 18 rokov a starších), u ktorých nie je možné kontrolovať samotnou diétou alebo pohybovou aktivitou.
  • Liek sa môže u pacientov, ktorí nie sú schopní znášať metformín (ďalšie liečivo na cukrovku), používať bez iných liekov.

Liek sa môže užívať aj s inými liekmi. Môžu to byť lieky, ktoré sa užívajú ústami, alebo to môže byť inzulín, ktorý sa podáva injekčne.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Pri monoterapii a prídavnej kombinovanej liečbe inými liekmi: na zníženie hladiny glukózy vrátane inzulínu je odporúčaná začiatočná dávka 10 mg empagliflozínu jedenkrát denne. U pacientov, ktorí majú eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2 a potrebujú prísnejšiu kontrolu glykémie sa dávka môže zvýšiť na 25 mg jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 25 mg.

Tablety sa môžu užívať s jedlom alebo bez jedla, prehĺtajú sa vcelku a zapijú vodou. Ak sa vynechá dávka, má sa užiť hneď, ako si pacient spomenie. V ten istý deň sa nemá užiť dvojnásobná dávka.

Upozornenie:
Tehotné ženy sa majú preventívne vyhnúť užívaniu lieku v skorom štádiu gravidity. Neodporúča sa užívať počas druhého a tretieho trimestra gravidity.
Dojčiace ženy nemajú používať liek počas laktácie.
Tento liek nie je určený deťom a dospievajúcim do 18 rokov.
Ak sa liek používa v kombinácii so sulfonylmočovinou alebo s inzulínom, na zníženie rizika hypoglykémie sa môže zvážiť nižšia dávka sulfonylmočoviny alebo inzulínu.
Liek sa nemá začať podávať pacientom s eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 alebo CrCl < 60 ml/min.
Liek sa nemá používať u pacientov s ochorením obličiek v terminálnom štádiu (ESRD) ani u pacientov na dialýze.
U pacientov vo veku 85 rokov a starších sa neodporúča začínať liečbu empagliflozínom.
Zvýšená opatrnosť pri vedení vozidiel alebo obsluhy strojov sa vyžaduje ak sa užíva liek v kombinovanej terapii (odporúča sa vykonať opatrenia na zabránenie hypoglykémií).

Účinné látky

empagliflozín

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 36