Insuman Rapid sol inj 300 IU (skl. nápl.) 5x3 ml (15 ml)

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 23,43 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,69 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 20,74 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/21 2,69 € (0,0 %) 20,74 € (0,0 %)
12/20 2,69 € (0,0 %) 20,74 € (0,0 %)
11/20 2,69 € (0,0 %) 20,74 € (0,0 %)
10/20 2,69 € 20,74 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ENP, DIA
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insuman Rapid
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/030/030
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
28595
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insuman Rapid sol inj 5x3 ml/300 IU (skl. nápl.)
Aplikačná forma
SOL INJ - Injekčný roztok

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ľudský inzulín, ktorý sa vyrába biotechnológiou a je identický s inzulínom v ľudskom tele. Liek obsahuje inzulínový roztok s rýchlym nástupom a krátkym trvaním účinku.

  • Liek sa používa na zníženie vysokej hladiny cukru v krvi u pacientov s cukrovkou (diabetes mellitus), ktorí potrebujú liečbu inzulínom.
  • Liek je taktiež možné použiť na liečbu hyperglykemickej kómy (kóma spôsobená veľmi vysokou hladinou cukru v krvi) a ketoacidózy (hromadenie kyseliny v krvi, pretože telo rozkladá tuk namiesto cukru), ako aj na úpravu hladiny cukru v krvi pred, počas a po operácii.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.
Prípravok je potrebné uchovávať v chlade pri teplote +2 až +8°C (prípravok nesmie zamrznúť). Podrobnejšie informácie v časti Upozornenie.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie je individuálne a určí ho lekár podľa potrieb pacienta. Priemerná denná potreba inzulínu je obvykle 0,5-1,0 IU/kg telesnej hmotnosti.
Úprava dávky môže byť potrebná pri zvýšenej fyzickej námahe, zmene obvyklých stravovacích návykov alebo počas sprievodného ochorenia.
Prechod pacienta na iný typ alebo značku inzulínu sa má vykonať pod prísnym lekárskym dohľadom.
U pacientov so zhoršenou funkciou pečene a/alebo obličiek môže byť znížená potreba inzulínu.

Spôsob použitia

Injekčný roztok sa obvykle podáva 15-20 minút pred jedlom.
Injekčný roztok sa podáva podkožnou (subkutánnou) injekciou. Môže sa tiež aplikovať do žily - intravenózne (môže aplikovať len lekár). Miesta vpichu v rámci jednej injekčnej oblasti sa musia neustále striedať (podľa pokynov lekára). Pacienti musia byť náležite poučení o správnej injekčnej technike. Injekčný roztok v náplni sa má používať len s kompatibilným perom (viď SPC, časť 4.2 alebo PIL, časť 3.). Pokyny výrobcu týkajúce sa vkladania náplne, upevnenia ihly a podávania inzulínovej injekcie, ktoré sú uvedené v návode na používanie pera, sa musia dôsledne dodržiavať. Pred vložením náplne do pera sa musí injekčný roztok v náplni skladovať 1-2 hodiny pri izbovej teplote.

Injekčný roztok sa smie použiť, len ak je roztok číry, bezfarebný, ak nie sú viditeľné žiadne tuhé častice a ak má konzistenciu podobnú vode. Pred podaním injekcie sa musia odstrániť vzduchové bubliny (viď návod na používanie pera).
Injekčný roztok sa nesmie používať vo vonkajších alebo vložených inzulínových pumpách ani peristaltických pumpách so silikónovými hadicami.  Treba zabezpečiť, aby sa do roztoku inzulínu nedostal žiadny alkohol, ani iné dezinfekčné látky.

Viac informácií o spôsobe použitia v Písomnej informácii pre používateľa.

Upozornenie

Pri použití lieku u tehotných žien je potrebná opatrnosť. Pri plánovaní tehotenstva, ako aj počas tehotenstva sa odporúča intenzívna kontrola krvnej glukózy a monitorovanie tehotných žien s diabetom.
Počas dojčenia sa liek môže podávať. U dojčiacich žien môže byť potrebná úprava dávky inzulínu a/alebo úprava diéty.
Počas liečby sa môže vyskytnúť hypoglykémia.
Schopnosť koncentrácie ako aj reakčná schopnosť pacienta môže byť znížená v dôsledku hypoglykémie. To môže predstavovať riziko pri vedení vozidiel alebo obsluhe strojov.
Počas liečby je potrebné dodržiavať diétne a režimové opatrenia.
Nepiť alkohol a vyhýbať sa užívaniu liekov, ktoré obsahujú alkohol.
Tento liek sa nesmie miešať s inými liekmi okrem tých, ktoré sú uvedené v SPC, časť 6.6.
Neotvorené náplne sa uchovávajú v chladničke pri teplote 2-8 °C (neuchovávať v mrazničke). Náplň, ktorá sa používa (v inzulínovom pere) alebo ktorú má pacient pri sebe ako rezervu, sa môže uchovávať najviac 4 týždne pri teplote neprevyšujúcej 25 °C tak, aby nebola vystavená priamemu teplu ani priamemu svetlu. Pero obsahujúce náplň sa nesmie uchovávať v chladničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Účinné látky

inzulín ľudský (krátkodobý)

Indikačná skupina

18 - Antidiabetiká (vrátane inzulínu)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 24