Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ibutabs 600 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0777/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
30478
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibutabs 600 mg tbl flm 30x600 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ibuprofén. Patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ktoré sa používajú na liečbu bolesti, zápalu a horúčky.

Liek sa predpisuje na liečbu príznakov:

  • reumatoidnej artritídy (ochorenie kĺbov), (vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy a Stillovej choroby),
  • ankylozujúcej spondylitídy(chronický zápal malých kĺbov medzi stavcami, ktorý spôsobuje stuhnutie chrbtice),
  • osteoartrózy (rozpad chrupavky v kĺboch),
  • iných nereumatoidných artropatií (metabolicky podmienené ochorenia kĺbov) a akútnej dnavej artritídy (zápal kĺbov spôsobený usádzaním kryštálov kyseliny močovej v kĺboch),
  • neartikulárnych reumatoidných stavov a periartikulárnych stavov ako napr. kapsulitídy (zápal kĺbového puzdra) ramenného kĺbu, burzitídy (zápal mazového vačku v kĺbe), tendinitídy (zápal šľachy), tendosynovitídy (zápal šľachovej pošvy).

Liek určený dospelým a dospievajúcim starším ako 12 rokov (s hmotnosťou nad 40 kg)

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR od 2. 11. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva vcelku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie závisí od veku a hmotnosti pacienta.

Mierne až stredne silná bolesť a horúčka
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov (≥ 40 kg): 200 – 400 mg ibuprofénu podaných v 1 dávke 3 – 4x denne v intervale 4- 6 hodín. V prípade migrenóznej bolesti hlavy sa podáva 400 mg s odstupom 4 – 6 hodín. Maximálna denná dávka nemá prekročiť 1 200 mg.
Deti vo veku 6 – 9 rokov (20 – 29 kg): 200 mg ibuprofénu 1 – 3x denne v intervale 4- 6 hodín, podľa potreby. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 600 mg.
Deti vo veku 10 – 12 rokov (30 – 40 kg): 200 mg ibuprofénu 1 – 4x denne v intervale 4- 6 hodín, podľa potreby. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 800 mg.

Primárna dysmenorea
Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov (≥ 40 kg): 200 – 400 mg 1 – 3x denne v intervale 4 – 6 hodín, podľa potreby. Maximálna denná dávka nesmie prekročiť 1 200 mg.

Reumatické ochorenia
Dospelí: odporúčaná dávka je 400-600 mg 3x denne. U niektorých pacientov môže byť účinná udržiavacia dávka 600-1 200 mg denne (1 - 2 tablety). V akútnych a závažných prípadoch sa môže dávka zvýšiť na maximálne 2 400 mg (4 tablety) rozdelených do 3 alebo 4 dávok.
Dospievajúci starší ako 12 rokov (> 40 kg): odporúčaná dávka je od 20 mg/kg do maximálne 40 mg/kg telesnej hmotnosti denne, rozdelených do 3-4 dávok.

Pacienti s poruchou činnosti obličiek alebo pečene: je potrebná úprava dávky, ktorá sa má stanoviť individuálne a so zvýšenou opatrnosťou.

Nežiaduce účinky možno minimalizovať podávaním najnižšej účinnej dávky počas najkratšej potrebnej doby na kontrolu príznakov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch a zapíjajú dostatočným množstvom tekutiny. Pre rýchlejšie odstránenie príznakov ochorenia (ranná stuhnutosť) sa prvá ranná dávka môže užiť na prázdny žalúdok. Ďalšie dávky sa užívajú po jedle. Deliaca ryha umožňuje deliť tabletu na 2 rovnaké dávky alebo slúži na uľahčenie podávania, tablety sa však nesmú hrýzť ani drviť.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné, ak to neodporučí lekár.
V prípade dlhodobej liečby sa má uvažovať o predčasnom ukončení dojčenia. 
Užívanie sa neodporúča u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Liek nie je určený deťom mladším ako 6 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so závažnou poruchou činnosti obličiek a/alebo pečene.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s krvácaním do gastrointestinálneho traktu alebo perforáciou gastrointestinálneho traktu, s ulceróznou kolitídou v anamnéze alebo bez nej, s Crohnovou chorobou, s aktívnym alebo opakujúcim sa peptickým vredom. 
Možným nežiaducim účinkom lieku je porucha videnia (zriedkavo), čo môže mať vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Počas liečby sa môže objaviť fotosenzitivita (frekvencia výskytu je neznáma).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri užívaní lieku Ibutabs sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky, ktoré sú uvedené podľa častosti ich výskytu.
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
- ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 60