Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Prerušení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,62 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 2,04 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,58 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 2,04 € (0,0 %) 5,58 € (0,0 %)
02/23 2,04 € (0,0 %) 5,58 € (0,0 %)
01/23 2,04 € (0,0 %) 5,58 € (0,0 %)
12/22 2,04 € 5,58 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fevarin 100
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0098/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
26443
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fevarin 100 tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo fluvoxamínium-maleát. Patrí do skupiny liečiv nazývaných blokátory spätného vychytávania sérotonínu. Jedná sa o antidepresívum. 

Používa sa:

  • na liečbu depresií a príznakov depresívnych porúch,
  • pri liečbe príznakov obsedantno-kompulzívnej poruchy.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 6. 2. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Depresívna porucha

Dospelí
Odporúčaná úvodná dávka je 50 alebo 100 mg 1x denne, večer.
Odporúča sa postupné zvyšovanie dávky až do dosiahnutia účinnej dennej dávky.
Účinná denná dávka je 100 mg denne a má byť upravená podľa individuálnej potreby pacienta.
Dávku väčšiu ako 150 mg je vhodné rozdeliť do 2 - 3 dávok počas dňa.
Pri dostatočnom dávkovaní sa má zlepšenie dostaviť po 2 - 4 týždňoch liečby.

Liečba má trvať najmenej 6 mesiacov po prekonaní depresívnej epizódy.
Fluvoxamínium-maleinát v dennej dávke 100 mg podanej jednorazovo sa odporúča ako prevencia pri opakovanom výskyte depresie.
Maximálna denná dávka je 300 mg.

Obsedantno-kompulzívna porucha

Dospelí
Úvodná denná dávka je 50 mg po dobu 3 - 4 dní.
Účinná denná dávka sa zvyčajne nachádza medzi 100 - 300 mg denne.

Dávka sa môže postupne zvyšovať až do dosiahnutia účinnej dennej dávky, maximálne však 300 mg.
Denná dávka do 150 mg môže byť podaná jednorazovo, najlepšie večer.
Dávku väčšiu ako 150 mg je vhodné rozdeliť do 2 - 3 denných dávok.

Maximálna denná dávka je 300 mg.
V prípade ak nenastalo zlepšenie do 10 týždňov, je potrebné liečbu prehodnotiť.

Deti od 8 rokov a dospievajúci 
Úvodná denná dávka je 25 mg podaná najlepšie večer.
Dávka sa môže zvyšovať o 25 mg každých 4 - 7 dní podľa tolerancie až do dosiahnutia účinnej dávky.
Účinná dávka sa zvyčajne pohybuje medzi 50 - 200 mg za deň.
Maximálna denná dávka u detí je 200 mg.
Celkovú dennú dávku nad 50 mg sa odporúča podávať v 2 čiastkových dávkach. Ak rozdelenie do 2 dávok nie je rovnaké, má sa vyššia dávka podávať večer.

Pacienti s poruchou funkcie pečene alebo obličiek
Odporúča sa začať s nižšími dávkami a vyžaduje sa starostlivé monitorovanie.

Prerušenie liečby
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody nezávisle od jedla.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 polovice.
Neodporúča sa konzumovať veľké množstvo čaju, kávy alebo nápojov obsahujúcich kofeín.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva, pokiaľ to klinický stav ženy nevyžaduje.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá používať na liečbu depresívnej epizódy u detí ma dospievajúcich do 18 rokov.
V klinických skúšaniach sa medzi deťmi a dospievajúcimi liečenými antidepresívami častejšie zaznamenalo suicidálne správanie.
Ak sa pacient dostane do manickej fázy, liečba fluvoxamínom sa má ukončiť.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.
Pri užívaní lieku sa zriedkavo  (≥ 1/10 000 až < 1/1 000 pacientov) objavila fotosentívna reakcia. 
Počas liečby sa môže vyskytnúť ospalosť, čo môže ovplyvniť sústredenie a schopnosť viesť vozidlá.
Nepiť alkohol.

Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedenú v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Frekvencia pozorovaných vedľajších účinkov je definovaná nasledovne:
Veľmi časté Môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb Časté Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb Menej časté Môžu postihovať menej ak ... viac >

Účinné látky

fluvoxamín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36