Escitalopram Teva 10 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x90 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,45 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 7,45 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/23 0,00 € (0,0 %) 7,45 € (0,0 %)
09/23 0,00 € (0,0 %) 7,45 € (0,0 %)
08/23 0,00 € (0,0 %) 7,45 € (0,0 %)
07/23 0,00 € 7,45 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Escitalopram Teva 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0206/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
68676
Názov produktu podľa ŠÚKL
Escitalopram Teva 10 mg tbl flm 90x10 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo escitalopram, ktoré patrí do skupiny antidepresív nazývaných selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI).

Používa sa na liečbu:

  • depresie (epizód veľkej depresie)
  • úzkostných porúch (ako sú ataky paniky s agorafóbiou (strachom z otvorených priestranstiev) alebo bez agorafóbie, sociálna fóbia, generalizovaná úzkostná porucha a obsedantno-kompulzívna porucha).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Veľké depresívne epizódy
Zvyčajná dávka je 1 tableta 1x denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximálne 2 tablety denne.
Nástup antidepresívneho účinku je po 2‑4 týždňoch. Aby sa stabilizovala odpoveď na liečbu, je potrebné pokračovať v liečbe aspoň 6 mesiacov po ústupe príznakov.

Panická porucha s agorafóbiou alebo bez agorafóbie
V 1. týždni liečby sa odporúča úvodná denná dávka 1/2 tablety, potom sa dávka zvýši na 1 tabletu denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvyšovať až na maximum 2 tablety denne.
Maximálna účinnosť sa dosiahne asi po 3 mesiacoch. Liečba trvá niekoľko mesiacov.

Sociálna úzkostná porucha
Zvyčajná dávka je 1 tableta 1x denne. Na dosiahnutie ústupu príznakov sú zvyčajne potrebné 2‑4 týždne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže následne znížiť na 1/2 tablety denne alebo zvýšiť na maximálne 2 tablety denne.
Na stabilizovanie odpovede na liečbu sa odporúča 12-týždňová liečba. Dlhodobá liečba respondérov bola sledovaná počas 6 mesiacov a v individuálnych prípadoch je možné zvažovať jej využitie na prevenciu relapsu.

Generalizovaná úzkostná porucha
Počiatočná dávka je 1 tableta 1x denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 2 tablety denne.
Dlhodobá liečba respondérov bola sledovaná počas najmenej 6 mesiacov, kedy pacienti užívali 20 mg denne.

Obsedantno-kompulzívna porucha
Počiatočná dávka je 1 tableta denne. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na maximum 2 tablety denne.

Dĺžka liečby:
Mala by sa udržiavať najnižšia účinná dávka. Pacienti by mali byť liečení dostatočne dlhý čas, zvyčajne niekoľko mesiacov a viac. Plný účinok lieku sa prejaví až po niekoľkých týždňoch užívania. Liečba sa má pravidelne individuálne prehodnocovať.
Je potrebné vyhnúť sa náhlemu prerušeniu liečby. Ak sa ukončuje liečba, dávka má byť postupne redukovaná počas obdobia najmenej 1 alebo 2 týždňov.

Starší pacienti (>65 rokov)
Úvodná dávka je 1/2 tablety 1x denne. V závislosti od odpovede pacienta sa môže dávka zvýšiť na 1 tabletu 1x denne.
Účinnosť lieku u sociálnej úzkostnej poruchy nebola u starších pacientov sledovaná.

Porucha funkcie pečene
U pacientov s miernou alebo stredne závažnou poruchou funkcie pečene sa počas prvých 2 týždňov liečby odporúča úvodná denná dávka 1/2 tablety. V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 1 tabletu denne.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie pečene sa odporúča zvýšená opatrnosť a zvlášť starostlivá titrácia dávky.

Pacienti so slabým metabolizmom CYP2C19
Odporúča sa úvodná denná dávka 1/2 tablety počas prvých 2 týždňov liečby.
V závislosti od individuálnej odpovede pacienta sa dávka môže zvýšiť na 1 tabletu denne.

Spôsob použitia

Tableta sa užíva nezávisle od jedla a zapije sa dostatočným množstvom vody.
Tableta má deliacu ryhu a môže sa rozdeliť na rovnaké polovice. Tablety sa nesmú hrýzť, žuvať.

Upozornenie

Liek sa môže užívať počas tehotenstva iba v nevyhnutnom prípade.
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá používať u detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov.
U pacientov so závažnou poruchou funkcie obličiek (CLCR pod 30 ml/min) sa odporúča opatrnosť.
U pacientov s kontrolovanou epilepsiou sa vyžaduje opatrnosť. Liek sa nemá užívať u pacientov s nekontrolovanou epilepsiou.
Ak sa pacient dostáva do manickej fázy, SSRI sa majú prestať podávať.
U pacientov s diabetom môže liečba SSRI ovplyvniť kontrolu glykémie.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Nepiť alkohol.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Vedľajšie účinky zvyčajne vymiznú počas prvých týždňov liečby. Uvedomte si , že niektoré z nich však môžu byť aj príznakmi vašej choroby a môžu sa upraviť spolu so zlepšovaním vášho zdravotného stavu ... viac >

Účinné látky

escitalopram

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36