EMEND 125 mg a 80 mg cps dur (125 mg + 2x80 mg) 1x1 set

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 28,95 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 28,95 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 28,95 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 28,95 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. ONK, HEM
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

EMEND 125 mg a 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/03/262/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40852
Názov produktu podľa ŠÚKL
EMEND 125 mg tvrdé kapsuly, EMEND 80 mg tvrdé kapsuly cps dur 1x125 mg+ 2x80 mg (blis.Al/Al)
Aplikačná forma
CPS DUR - Tvrdá kapsula
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aprepitant a patrí do skupiny liekov nazývaných „antagonisty receptora pre neurokinín 1 (NK1)“. V mozgu sa nachádza špecifické miesto, ktoré kontroluje nevoľnosť a vracanie.
Liek účinkuje tak, že blokuje signály do tohto miesta, čím potláča nevoľnosť a vracanie.
Kapsuly lieku sa u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov používajú v kombinácii s inými liekmi na predchádzanie nevoľnosti a vracaniu spôsobeným chemoterapiou (liečbou rakoviny), ktorá je silným a stredne silným spúšťačom nevoľnosti a vracania (ako je cisplatina, cyklofosfamid, doxorubicín alebo epirubicín).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Podáva sa 3 dni ako súčasť terapeutického režimu, ktorý zahŕňa kortikosteroid a antagonistu 5-HT3. Odporúčaná dávka je 125 mg perorálne 1x denne 1 hodinu pred začiatkom chemoterapie v deň 1 a 80 mg perorálne 1x denne v dňoch 2 a 3 ráno.

Dospievajúci (vo veku 12 až 17 rokov)

Podáva sa 3 dni ako súčasť terapeutického režimu, ktorý zahŕňa kortikosteroid a antagonistu 5-HT3. Odporúčaná dávka je 125 mg perorálne v deň 1 a 80 mg perorálne v deň 2 a 3. Liek sa podáva perorálne 1 hodinu pred podaním chemoterapie v deň 1, 2 a 3. Ak sa v deň 2 a 3 nepodáva žiadna chemoterapia, liek sa má podať ráno. 

Príslušné dávkovanie u dojčiat, batoliat a detí vo veku 6 mesiacov až menej ako 12 rokov je uvedené v SPC prášku na perorálnu suspenziu.

Spôsob použitia

Tvrdá kapsula sa má prehltnúť vcelku, nezávisle od jedla a zapiť sa dostatočným množstvom tekutiny. Nezapíjať ľubovníkovým čaojm.

Upozornenie

Počas podávania a 28 dní po ukončení podávania lieku sa môže znížiť účinnosť hormonálnych kontraceptív. Počas liečby a počas 2 mesiacov po nej sa majú používať alternatívne nehormonálne zaisťovacie metódy antikoncepcie.
Liek sa nemá používať počas tehotenstva, pokiaľ to nie je úplne nevyhnutné.
Dojčenie sa počas liečby neodporúča.
Bezpečnosť a účinnosťu detí mladších ako 12 rokov nebola preukázaná.
U pacientov so stredne ťažkou až ťažkou poruchou funkcie pečene sa má liek používať s opatrnosťou.
Súbežné podávanie s rastlinnými prípravkami obsahujúcimi ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) sa neodporúča.
Liek môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní lieku sa môže objaviť závrat a únava.
Zriedkavo sa môže vyskytnúť fotosenzitívna reakcia (≥ 1/10 000 až < 1/1 000).
Liek obsahuje sacharózu.
​Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak vy alebo vaše dieťa spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, ktoré môžu byť závažné a pri ktorých môžete vy alebo vaše dieťa potrebovať okamžitú lekársku pomoc, prestaňte užívať ... viac >

Účinné látky

aprepitant

Indikačná skupina

20 - Antiemetiká, antikinetiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: EU - Európska
Exspirácia: 48