Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,75 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,87 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,88 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
08/24 1,87 € (0,0 %) 3,88 € (0,0 %)
07/24 1,87 € (0,0 %) 3,88 € (0,0 %)
06/24 1,87 € (0,0 %) 3,88 € (0,0 %)
05/24 1,87 € 3,88 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, PLM, PED, ONK, INT, HEP, GIT, GER, AGG
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

ADC Interakcie

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DUPHALAC
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
61/0141/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
62565
Názov produktu podľa ŠÚKL
DUPHALAC sir 1x500 ml (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
SIR - Sirup

Popis a určenie

Liek obsahuje laktulózu, ktorá pôsobí ako preháňadlo. Zmäkčuje stolicu a uľahčuje vyprázdňovanie tým, že zvyšuje objem vody v črevnom obsahu. Do tela sa nevstrebáva.

Používa sa u dospelých, dospievajúcich a detí (vrátane dojčiat):

  • na liečbu dlhodobej alebo opakujúcej zápchy (nedostatočné črevné pohyby, tvrdá a suchá stolica) a v prípadoch, kedy sa mäkká stolica považuje za výhodnú, napríklad pri:
    • hemoroidoch (zlatej žile);
    • chirurgických zákrokoch v oblasti konečníka a spodnej časti čreva.
  • na liečbu hepatálnej encefalopatie.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa má upraviť podľa individuálnej potreby pacienta.

Dávkovanie pri zápche alebo v prípadoch, kedy je žiaduca mäkká stolica
Môže sa podávať ako jednorazová denná dávka alebo rozdelená do 2 dávok. 
Po niekoľkých dňoch sa má počiatočná dávka upraviť na udržiavaciu dávku na základe klinickej odpovede.

Účinok liečby sa môže objaviť až po niekoľkých (2-3) dňoch užívania lieku.

Dospelí a deti staršie ako 15 rokov
Počiatočná denná dávka: 15-45 ml
Udržiavacia denná dávka: 15-30 ml

Deti vo veku 7-14 rokov
Počiatočná denná dávka: 15 ml
Udržiavacia denná dávka: 10-15 ml

Deti vo veku 1-6 rokov
Počiatočná denná dávka: 5-10
 ml
Udržiavacia denná dávka: 5-10 ml

Dojčatá do 1 roka
Počiatočná denná dávka: 2,5-5
 ml
Udržiavacia denná dávka: do 5 ml

Dávkovanie pri hepatálnej encefalopatii
Dospelí
Počiatočná dávka: 30-45 ml 3-4x denne.
Dávka sa má neskôr upraviť na udržiavaciu dávku na vyvolanie 2-3 mäkkých stolíc denne.

Dĺžku liečby určuje lekár.
V prípade nedostatočného účinku po niekoľkých dňoch je potrebné prehodnotiť dávku a/alebo zvážiť dodatočné opatrenia.
Dlhodobé používanie lieku sa neodporúča, okrem prípadu, že sa liek používa pod lekárskym dohľadom.

Spôsob použitia

Perorálny roztok môže byť podávaný riedený alebo neriedený (s tekutinou alebo bez nej), nezávisle od jedla.
Jednotlivá dávka laktulózy sa odmeria priloženou odmerkou. Má sa prehltnúť naraz a nemá sa dlhší čas držať v ústach. V prípade dávkovania 1x denne sa má podávať dávka v rovnakom čase, napríklad počas raňajok.

Upozornenie

Laxatíva sa u detí majú podávať vo výnimočných prípadoch a pod lekárskym dohľadom.
Bezpečnosť a účinnosť u detí s hepatálnou encefalopatiou 
nebola stanovená.
Použitie lieku je kontraindikované pri gastrointestinálnej obštrukcii, perforácii tráviaceho traktu alebo riziku jej vzniku.
Liek sa má používať s opatrnosťou u pacientov so sklonom k rozvoju elektrolytových porúch (napr. u pacientov s poškodenou funkciou pečene alebo obličiek, u pacientov súbežne užívajúcich diuretiká).

Liek obsahuje laktózu, galaktózu a malé množstvo fruktózy.
Pri hepatálnej encefalopatii sa zvyčajne používajú vyššie dávky, čo je potrebné vziať do úvahy pri liečbe diabetikov.
Počas liečby laxatívami sa odporúča piť dostatočné množstvo tekutín (1,5 - 2 litre) počas dňa.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Počas prvých dní liečby DUPHALACOM sa môže objaviť nadúvanie, ktoré spravidla vymizne po niekoľkých dňoch užívania.
Ak sa užívajú vyššie dávky ako sú odporúčané, môže sa vyskytnúť bolesť bruch ... viac >

Účinné látky

laktulóza

Indikačná skupina

61 - Laxatíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36