DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly cps mdd (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,05 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 8,73 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,32 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
01/23 8,73 € (0,0 %) 2,32 € (0,0 %)
12/22 8,73 € (0,0 %) 2,32 € (0,0 %)
11/22 8,73 € (0,0 %) 2,32 € (0,0 %)
10/22 8,73 € 2,32 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0382/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2301B
Názov produktu podľa ŠÚKL
DIOMPRAZ 75 mg/20 mg tvrdé kapsuly s riadeným uvoľňovaním cps mdd 30x75 mg/20 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
CPS MDD - Tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním
Dodávatelia

Popis a určenie

Liek obsahuje dve liečivá v jednej kapsule. Tieto liečivá sú:

  • Diklofenak patrí do skupiny liekov nazývaných nesteroidné protizápalové lieky a používa sa na zníženie bolesti a pri zápale kĺbov.
  • Omeprazol patrí do skupiny liekov nazývaných "inhibítory protónovej pumpy", ktoré znižujú množstvo kyseliny, ktorú produkuje žalúdok. Omeprazol znižuje riziko vzniku peptických vredov (vredy v žalúdku alebo dvanástniku) spôsobených nesteroidnými protizápalovými liekmi.

Liek sa používa na zmiernenie príznakov spôsobených ochorením kĺbov, ako je osteoartritída, reumatoidná artritída alebo ankylozujúca spondylitída.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 kapsula denne. Ak príznaky nie sú kontrolované podávaním 1x denne, musí sa režim terapie zmeniť prechodom na jeden alebo viacero alternatívnych produktov.

Starší pacienti: ak je použitie lieku nevyhnutné, má sa použiť najnižšia účinná dávka počas čo najkratšej možnej doby. Pacient má byť v priebehu liečby pravidelne sledovaný na gastrointestinálne krvácanie.

Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.
O dĺžke liečby rozhoduje lekár.

Spôsob použitia

Kapsuly sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, každý deň približne v rovnakom čase, prehĺtajú sa celé s dostatočným množstvom tekutiny. Prednostne sa majú užiť s jedlom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v treťom trimestri tehotenstva. Počas prvého a druhého trimestra tehotenstva sa má liek podať iba ak je to nevyhnutné (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Pokiaľ je to možné, počas dojčenia sa má liek vylúčiť.
Liek sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich do 18 rokov.
Liek je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene a/alebo obličiek. U pacientov s miernou až stredne závažnou poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek sa má liek používať s opatrnosťou.
U pacientov so závažnými rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne príhody (napr. hypertenzia, hyperlipidémia, diabetes mellitus, fajčenie) je potrebné zvážiť liečbu.
Liek môže spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek (najmä ak je používaný vo vysokých dávkach a po veľmi dlhú dobu (> 1 rok)), môže mierne zvýšiť riziko zlomeniny bedra, zápästia a chrbtice, predovšetkým u starších pacientov alebo v prítomnosti iných známych rizikových faktorov.
Liek môže znižovať absorpciu vitamínu B12 (kyanokobalamín) vzhľadom na hypo- alebo achlórhydriu.
Liek môže ovplyvniť vyšetrovanie neuroendokrinných nádorov. Aby sa vyhlo tejto interferencii, liečba sa má prerušiť najmenej 5 dní pred stanovením chromogranínu A (CgA). Ak sa hladina CgA a gastrínu nevráti na referenčnú hodnotu po počiatočnom meraní, merania sa majú zopakovať 14 dní po ukončení liečby.
Zriedkavo sa počas liečby môže vyskytnúť fotosenzitivita (≥ 1/10 000 až <1/1000).
Ak sa počas užívanie lieku objavia nežiaduce účinky ako závraty, ospalosť, únava a poruchy videnia, pacienti nemajú riadiť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Užívanie tohto lieku počas čo najkratšej možnej doby minimalizuje vedľajšie účinky.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Prestaňte užívať DIOMPRAZ a ihneď informujte svojho lekára, ak spozoruj ... viac >

Účinné látky

diklofenak sodná soľ, omeprazol

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 48