Bupropion Neuraxpharm 150 mg tbl mod (fľ.HDPE) 1x30 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 5,90 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,81 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 5,09 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/23 0,81 € (0,0 %) 5,09 € (0,0 %)
06/23 0,81 € (0,0 %) 5,09 € (0,0 %)
05/23 0,81 € (0,0 %) 5,09 € (0,0 %)
04/23 0,81 € 5,09 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. PSY, NEU
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bupropion Neuraxpharm 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0260/20-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5900D
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bupropion Neuraxpharm 150 mg tablety s riadeným uvoľňovaním tbl mod 30x150 mg (fľ.HDPE)
Aplikačná forma
TBL MOD - Tableta s riadeným uvoľňovaním

Popis a určenie

Liek sa používa na liečbu depresie. Predpokladá sa, že v mozgu sa vzájomne ovplyvňuje s chemickými látkami nazývanými noradrenalín a dopamín, ktoré súvisia s depresiou.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná začiatočná dávka je 150 mg 1x denne.
Ak po 4 týždňoch liečby nie je pozorované žiadne zlepšenie, dávka sa môže zvýšiť na 300 mg 1x denne.
Odstup medzi dávkami má byť najmenej 24 hodín.
Pri prestavení pacientov z tablety s predĺženým uvoľňovaním bupropiónu užívanej 2x denne na tento liek sa má, pokiaľ je to možné, podať rovnaká celková denná dávka.

Nástup účinku bol pozorovaný po 14 dňoch užívania. Liečba sa má trvať najmenej 6 mesiacov.
Výskyt nespavosti je možné znížiť tak, že sa dávka nebude užívať pred spaním (za predpokladu, že medzi dávkami je najmenej 24‑hodinový odstup).

Pacienti s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene
U týchto pacientov je odporúčaná dávka 150 mg 1x denne

Spôsob podania

Tablety sa majú prehltnúť v celku a zapiť dostatočným množstvom vody. Nemajú sa rezať, drviť alebo žuvať a užívajú sa nezávisle od jedla.
Ak sa vyskytuje u pacientov nespavosť, je vhodné liek užívať ráno.

Upozornenie

Liek sa nesmie užívať počas tehotenstva, pokým klinický stav ženy nevyžaduje liečbu bupropiónom alebo nie je k dispozícii alternatívna liečba.
Pri rozhodnutí, či prerušiť dojčenie alebo liečbu, je potrebné vziať do úvahy prínos dojčenia pre novorodenca/dojča a prínos liečby pre matku.
Liek sa nemá používať u detí alebo dospievajúcich mladších ako 18 rokov. Bezpečnosť a účinnosť u pacientov mladších ako 18 rokov sa nestanovila.
Súbežné použitie lieku a inhibítorov monoaminooxidázy (IMAO) je kontraindikované. Medzi vysadením ireverzibilných IMAO a začiatkom liečby bupropiónom má uplynúť aspoň 14 dní. Pri reverzibilných IMAO je postačujúca 24-hodinová doba.
Liek je kontraindikovaný u pacientov so záchvatmi.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkou cirhózou pečene.
Liek môže ovplyvniť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Užívanie tohoto lieku môže ovplyvniť laboratórne testy na drogy (amfetamíny) a vytvárať falošne pozitívne výsledky.
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4)

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Kŕče alebo záchvaty
Približne 1 z 1 000 ľudí užívajúcich Bupropion Neuraxpharm je vystavený riziku vzniku kŕčovitého záchvatu (záchvat alebo kŕč). Pravdepodobnosť, že k tom ... viac >

Účinné látky

bupropióniumchlorid

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 30