Beurer IH 18 Inhalátor s príslušenstvom 1x1 ks

Mohlo by vás zaujímať

Beurer IH 18 Inhalátor
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
K0458A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Inhalátor IH18 / IH21 / IH26 / IH40 / IH58
Aplikačná forma
Forma sa neudáva
Cena: od 39,90 €
Kde kúpiť

Popis a určenie

Inhalátor je prístroj pre rozprašovanie kvapalín a kvapalných liekov (aerosólov) a efektívnu liečbu horných a dolných dýchacích
ciest. Rozprašovaním a inhaláciou lieku, predpísaného, resp. odporúčaného lekárom sa môže predchádzať ochoreniu dýchacích
ciest, zmierňovať jeho symptómy a urýchľovať liečbu. Inhalácia liekov by sa mala vykonávať iba na odporúčanie lekára.

  • Prístroj je vhodný pre domácu inhaláciu.
  • atomizácia tekutých liekov technológiou vzduchový kompresor (tlak 0,66 - 1,1 bar)
  • vysoký podiel respirabilnej častice
  • inhalácia vysokou kapacitou (> 0,18 ml / min)
  • je možné dezinfikovať
  • príslušenstvo: ústny nástavec, maska pre dospelých, detská maska, vzduchová hadica (extra dlhá), filtre
  • napájanie: sieť

Použitie

Postupuje sa podľa návodu na použitie v balení výrobku.
Použitie inhalátora na liečbu ochorení dýchacích ciest by malo zásadne nasledovať len po konzultácii s lekárom. Ten odporučí výber, dávkovanie a užívanie liekov pri inhalačnej terapii. Pri ochorení dolných dýchacích ciest, napr. pri kašli alebo bronchiálna infekcia sa používa náustok. Inhalačná maska je vhodná na liečbu nosových dutín a hltanu.

1. Nasadenie dýzového nadstavca
• Rozprašovač [7] otvorte otáčaním hornej časti proti smeru hodinových ručičiek proti zásobníku na lieky [9]. Nasaďte
dýzový nadstavec [8] na zásobník na lieky [9].
2. Plnenie rozprašovača
• Priamo do zásobníka na lieky [9] naplňte izotonický roztok alebo liek. Zásobník neprepĺňajte! Maximálne odporúčané
plniace množstvo činí 6 ml!
• Lieky používajte iba na odporúčanie lekára a informujte sa ohľadom primeranej doby trvania inhalácie a množstvu
inhalovaného lieku!
• Ak je predpísané množstvo lieku menšie ako 2 ml, doplňte toto množstvo izotonickým roztokom minimálne na 4 ml.
U hustých liekov je takisto nutné zriedenie. Aj tu dodržiavajte pokyny lekára.
3. Uzavretie rozprašovača
• Rozprašovač [7] zatvorte otáčaním hornej časti v smere hodinových ručičiek proti zásobníka na lieky [9].
Dbajte na správne spojenie!
4. Nasadenie príslušenstva na rozprašovač
• Rozprašovač [7] spojte s požadovaným príslušenstvom (náustok [10], maska pre dospelých [11] alebo maska pre deti [12]).
• Pred začatím inhalácie vytiahnite rozprašovač smerom hore z držiaka [5].
• Spínačom zap / vyp [3] spustite inhalátor.
• Keď z rozprašovača vychádza hmla, znamená to bezchybnú funkciu.

Informácia od dodávateľa *

Inhalátor Beurer IH18 z nemeckej spoločnosti Beurer sa používa na liečbu horných a dolných dýchacích ciest, nachladnutia a astmy a ochorení dýchacích ciest.Technológia stlačeného vzduchu sa používa na rozprašovanie predpísaného kvapalného lieku.

* Pod označením „dodávateľ“ sa rozumie spoločnosť dodávajúca produkt na trh v SR. Údaje o produkte uvedené v informačnom bloku „Informácia od dodávateľa“ uviedla do databázy ADC Číselník osoba zastupujúca dodávateľa ako správca portfólia jeho produktov v ADC Číselníku. Zodpovednosť za údaje v tomto bloku a ich súlad s aktuálne platnou legislatívou nesie dodávateľ.