B.BRAUN Gelofusine sol inf (PE fľa.-Ecoflac Plus) 10x500 ml

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 39,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 39,67 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
07/21 0,00 € (0,0 %) 39,67 € (0,0 %)
06/21 0,00 € (0,0 %) 39,67 € (0,0 %)
05/21 0,00 € (0,0 %) 39,67 € (0,0 %)
04/21 0,00 € 39,67 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady A - ambulantná, plná
Pôvod lieku Generický liek
POZOR: Úhrada poisťovne sa na liek nevzťahuje, pokiaľ je vydávaný v lekárni, ale len pri poskytovaní ambulatnej starostlivosti lekárom.
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Gelofusine
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0039/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
27455
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gelofusine sol inf 10x500 ml (PE fľa.-Ecoflac Plus)
Aplikačná forma
SOL INF - Infúzny roztok
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je roztok s obsahom sukcinylovanej želatíny (modifikovaná tekutá želatína) a chloridu sodného používaný ako takzvaná náhrada objemu plazmy. To znamená, že nahrádza stratu tekutín v obehovej sústave.
Používa sa na náhradu krvi a telesných tekutín, ktorých stratu spôsobila napríklad operácia, úraz alebo popálenina. V prípade potreby je možné ho kombinovať s transfúziami krvi.
Je možné ho použiť aj na:

  • doplnenie objemu krvi v obehu počas používania mimotelového obehu (napr. umelé srdce-pľúca) v kombinácii s ďalšími infúznymi roztokmi
  • darovanie vlastnej krvi, napr. pred chirurgickým zákrokom (predoperačná hemodilúcia)
  • prevenciu a liečbu nízkeho objemu krvi (hypovolémia), nízkeho krvného tlaku (hypotenzie) a šoku.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Liek patrí do rúk lekára, alebo musí byť použitý pod dohľadom lekára.
POZOR: Úhrada poisťovne sa nevzťahuje na výdaj lieku v lekárni.
Liek je určený na parenterálnu aplikáciu.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie a rýchlosť infúzie závisia od množstva stratenej krvi a od individuálnych potrieb na obnovu a udržanie stabilnej hemodynamickej situácie. Úvodná dávka je v priemere 500 až 1 000 ml, v prípade veľkých strát krvi sa podávajú vyššie dávky.

Dospelí
Podáva sa 500 ml príslušnou rýchlosťou podľa hemodynamického stavu pacienta. V prípade straty viac ako 20 % krvi sa má okrem lieku podávať aj krv alebo krvné zložky.
Maximálna denná dávka je stanovená podľa stupňa hemodilúcie.

Spôsob použitia

Na intravenózne použitie. Rýchlosť infúzie závisí od aktuálneho hemodynamického stavu. Prvých 20 - 30 ml sa má podávať pomaly na včasné zistenie výskytu možnej anafylaktoidnej reakcie. V prípade šoku sa má liek podávať rýchlo tlakovou infúziou v dávke 500 ml v priebehu 5 – 10 minút. 
V prípade podávania vo forme rýchlej infúzie je potrebné liek zahriať na teplotu do 37 °C. V prípade tlakovej infúzie, ktorá je potrebná v urgentných prípadoch, sa musí pred podaním infúzie odstrániť všetok vzduch z obalu a infúznej súpravy.

Upozornenie

Počas tehotenstva je potrebné vyhnúť sa použitiu lieku, pokiaľ si klinický stav ženy nevyžaduje liečbu týmto liekom.
Ukončenie alebo prerušenie liečby počas dojčenia sa má urobiť po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre ženu.
Skúsenosti s používaním lieku u detí sú nedostatočné. Liek sa má preto podávať týmto pacientom iba v prípade, ak očakávané prínosy jednoznačne prevýšia potenciálne riziká.
Po prvom otvorení je potrebné podať infúziu okamžite. Uchovávať pri teplote do 25 °C. Neuchovávať v mrazničke.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Nasledujúce vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledovných vedľajších účinkov, prestaňte používať tento liek a okamžite sa obráťte na lekára:
Zriedkavé (môžu postiho ... viac >

Účinné látky

chlorid sodný , hydroxid sodný , želatína (gelatina)

Indikačná skupina

76 - Infundabiliá

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36