Oznam ŠÚKL
K tomuto produktu evidujeme oznam o Prerušení dodávok od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Viac informácií
Kategorizačné údaje
Maximálna cena 7,18 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 5,20 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/23 5,20 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
02/23 5,20 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
01/23 5,20 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
12/22 5,20 € 1,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arketis 20 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0482/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37101
Názov produktu podľa ŠÚKL
ARKETIS 20 mg tbl 60x20 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je určený na liečbu dospelých, ktorí majú depresiu a/alebo úzkostné poruchy. Medzi úzkostné poruchy, na ktoré sa liek používa, patria:

  • obsedantno-kompulzívna porucha (opakované, vtieravé myšlienky spojené s nekontrolovaným správaním)
  • panická porucha (panické záchvaty vrátane tých, ktoré sú spôsobené agorafóbiou, čo je strach z otvorených priestranstiev)
  • sociálna úzkostná porucha/sociálna fóbia (strach z bežných sociálnych situácií alebo vyhýbanie sa im)
  • posttraumatická stresová porucha (úzkosť po traumatickej udalosti)
  • generalizovaná úzkostná porucha (celkový pocit veľkej úzkosti alebo nervozity)

Liek patrí do skupiny liekov známych ako SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu). Ľudia trpiaci depresiami alebo úzkosťou majú nižšiu hladinu sérotonínu ako ostatní. Nie je presne zistené, ako paroxetín a ostatné látky zo skupiny SSRI pôsobia, ale môžu zvyšovať hladinu sérotonínu v mozgu. Správna liečba depresie a úzkostných stavov je dôležitá.

Použitie

Držiteľ oznámil na ŠÚKL prerušenie dodávok lieku do SR od 1. 2. 2023.
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Podávanie deťom a mladistvím mladším ako 18 rokov je kontraindikované.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Epizóda veľkej depresie
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať po 10 mg/deň, až ma maximálnych 50 mg denne.
Pacienti s depresiou sa majú liečiť počas dostatočne dlhej doby, najmenej 6 mesiacov.

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 20 mg/deň a táto dávka sa môže postupne zvyšovať po 10 mg na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60 mg/deň.
Doba trvania liečby môže byť niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie.

Panická porucha
Odporúčaná dávka je 40 mg denne.
Začiatočná dávka je 10 mg/deň a táto dávka sa má podľa odpovede pacienta postupne zvyšovať po 10 mg až na odporúčanú dávku.
Maximálna dávka je 60 mg/deň.
Doba trvania liečby môže byť niekoľko mesiacov alebo aj dlhšie.

Sociálna úzkosť/sociálna fóbia
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Pre niektorých pacientov môže byť prínosné postupné zvyšovanie ich dávky po 10 mg, až na maximálnych 50 mg/deň.

Generalizovaná úzkostná porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Dávka sa môže zvyšovať po 10 mg/deň, až na maximálnych 50 mg/deň.

Posttraumatická stresová porucha
Odporúčaná dávka je 20 mg denne.
Pre niektorých pacientov môže byť prínosné postupné zvyšovanie ich dávky po 10 mg, až na maximálnych 50 mg/deň.

Starší ľudia
Dávkovanie sa má začať začiatočnou dávkou pre dospelých.
Maximálna dávka nemá presiahnuť 40 mg denne.

Pacienti s poruchou obličiek/pečene
Dávkovanie sa má obmedziť na nižšie dávky.

Ukončenie liečby:
Pri ukončovaní liečby sa má liek vysadzovať postupne. Režim postupného znižovania dávky uplatnený v klinických štúdiách spočíval v znižovaní dennej dávky o 10 mg v týždenných intervaloch.

Spôsob použitia

Liek sa odporúča podávať 1x denne ráno spolu s jedlom. Tableta sa nesmie žuť, cmúlať ani ponechať v ústach, ale má sa celá prehltnúť a zapiť dostatočným množstvom vody. Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na rovnaké dávky.

Upozornenie

Liek sa má užívať počas gravidity len v nevyhnutných prípadoch.
Liek sa môže užívať počas dojčenia po zvážení prínosu liečby a potenciálneho rizika pre dieťa.
Liek sa nesmie používať na liečbu detí a dospelých mladších ako 18 rokov.
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s mániou v anamnéze.
Opatrnosť sa odporúča u pacientov s ťažkou poruchou funkcie obličiek alebo u pacientov s poruchou funkcie pečene.
Liek sa musí používať opatrne u pacientov s epilepsiou.
U pacientov s diabetom môže byť potrebné upraviť dávkovanie inzulínu a/alebo perorálnych hypoglykemík.
Nepiť alkohol.
Ak liek individuálne ovplyvňuje pozornosť pacienta, neodporúča sa viesť vozidlá ani obsluhovať stroje.
Ďaľšie osobité upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky sa pravdepodobnejšie vyskytnú počas niekoľkých prvých týždňov liečby.
Ak sa u vás počas liečby vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, okamžite navštívte svojho lekára ... viac >

Účinné látky

paroxetín

Indikačná skupina

30 - Antidepresíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36