Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,37 € 0,00 € (0,0 %)
Doplatok pacienta 2,18 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 2,19 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Doplatok pacienta Úhrada poisťovne
01/17 2,18 € (0,0 %) 2,19 € (0,0 %)
12/16 2,18 € (0,0 %) 2,19 € (0,0 %)
11/16 2,18 € (0,0 %) 2,19 € (0,0 %)
10/16 2,18 € 2,19 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Inzercia
 

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

APADEX
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0167/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91992
Názov produktu podľa ŠÚKL
Apadex tbl plg 30x1,5 mg
Aplikačná forma
TBL PLG - Tableta s predĺženým uvoľňovaním
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek je určený na znižovanie vysokého tlaku krvi (hypertenzie). Je to filmom obalená tableta s predĺženým uvoľňovaním obsahujúca ako liečivo indapamid. Indapamid je diuretikum, spôsobuje len mierne zvýšenie množstva vytvoreného moču.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva krátko po jedle.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať počas celej dĺžky tehotenstva. Nemá sa používať u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú chránené účinnou antikoncepciou.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Liek sa obvykle užíva v dávke 1 tableta 1x denne (výnimočne môže byť dávkovanie zmenené), spravidla ráno, v pravidelných časových odstupoch. Liek sa užíva obvykle po jedle, vždy v celku a zapije sa trochou tekutiny. Liečba je dlhodobá a nemala by sa prerušiť náhle. Pacient musí dodržiavať aj neliekové opatrenia a mal by si pravidelne kontrolovať (a zapisovať) krvný tlak. Nepiť alkohol. Chrániť pred UV-žiarením. Dojčenie sa neodporúča (indapamid sa vylučuje do materského mlieka).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, Apadex môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Tieto môžu zahŕňať:
- Často (menej ako 1 pacient z 10, ale viac ako 1 zo 100): nízka hladina draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť slabosť svalov.
- Menej často (menej ako 1 pacient zo 100, ale viac ako 1 ... viac >

Účinné látky

indapamid

Indikačná skupina

58 - Hypotenzíva

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 24

Návrat na predošlú verziu adcc.sk