AOSEPT PLUS roztok na kontaktné šošovky 1x360 ml

Mohlo by vás zaujímať

AOSEPT PLUS
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Zdravotnícke pomôcky
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
O57479
Názov produktu podľa ŠÚKL
Roztok na kontaktné šošovky AOSEPT PLUS čistenie, dezinfekcia a uchovávanie
Aplikačná forma
SOL - Roztok

Popis a určenie

Systém starostlivosti o kontaktné šošovky. Určený na čistenie, dezinfekciu, neutralizáciu, odstraňovanie proteínov a uchovávanie všetkých typov kontaktných šošoviek, vrátane silikón-hydrogélových.
 

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

NÁVOD NA POUŽITIE
1. Umyte si ruky a osušte čistým uterákom.
2. Otvorte košík označený „L“ a na vyklenutú časť položte vašu ľavú šošovku. Košík zavrite, dbajte na to, aby ste kontaktnú šošovku neprivreli.
3. Rovnakým spôsobom umiestnite pravú kontaktnú šošovku na vyklenutú časť košíku označeného „R“.
4. Odstráňte ochrannú fóliu z uzáveru fľaše roztoku AOSEPT PLUS.
5. Dôkladne opláchnite šošovky umiestnené v košíku roztokom AOSEPT PLUS po dobu 5 sekúnd (pozri obr.3 na etikete).
6. Naplňte nádobku puzdra roztokom AOSEPT PLUS po plniacu značku (rysku). NEPREPLŇUJTE ANI NENAPLŇUJTE NEDOSTATOČNE (pozri obr. 4 na etikete).
7. Vložte košík do nádobky AOSEPT PLUS a skrutkovaním uzavrite. Nepretrepávajte nádobku.
8. Puzdro nechajte stáť vzpriamene (pozri obr. 5 na etikete).
- Pokiaľ sa z otvoru viečka puzdra uvolňujú bublinky, mohlo dôjsť k tomu, že tu zostal nezneutralizovaný roztok AOSEPT PLUS. Je potrebné puzdro vyprázdniť a opláchnuť vyliatý roztok z plochy, kde stálo puzdro AOSEPT PLUS. Dôkladne vypláchnite nádobku AOSEPT PLUS a košík sterilným fyziologickým roztokom. Ak dôjde k rozliatiu, okamžite vyčistite papierovou utierkou. Dôkladne si umyte vaše ruky pred manipuláciou so šošovkami alebo pred dotýkaním sa očí. ZOPAKUJTE VYŠŠIE UVEDENÝ DEZINFEKČNÝ PROCES.
9. Šošovky ponechajte ponorené v roztoku po dobu minimálne 6 hodín (pozri obr.6 na etikete) alebo cez noc, kvôli neutralizácii roztoku.
10. Vyberte kontaktné šošovky z košíkov.
11. Vaše šošovky sú teraz pripravené na nasadenie.
12. Použitý roztok vylejte, vypláchnite AOSEPT PLUS nádobku a košík sterilným fyziologickým roztokom – NEPOUŽÍVAJTE VODU Z VODOVODU ALEBO NESTERILNÚ VODU.
13. Obidve časti košíka prevráťte mimo nádobku a nechajte vyschnúť na vzduchu (pozri obr.7 na etikete).
14. Pokiaľ neplánujete vaše kontaktné šošovky nasadiť do očí priamo po dezinfekcii/neutralizácii, môžete ich uchovávať v zneutralizovanom roztoku AOSEPT PLUS, v doposiaľ neotvorenom puzdre AOSEPT PLUS až 14 dní. V čase, kedy Vaše kontaktné šošovky nenosíte, dezinfikujte a neutralizujte ich každých 14 dní čerstvým roztokom a pred nosením kontaktných šošoviek.