Alopurinol Sandoz 100 mg tbl (blis.PVC/Al) 3x10 ks (30 ks)

Mohlo by vás zaujímať

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0299/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9722B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alopurinol Sandoz 100 mg tbl 30x100 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo alopurinol. Patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory enzýmov, ktoré regulujú rýchlosť niektorých osobitných chemických zmien v ľudskom tele.

Liek sa používa na:

  • dlhodobú, preventívnu liečbu dny,
  • liečbu iných stavov spôsobených nadmerným množstvom kyseliny močovej v tele, vrátane obličkových kameňov a ďalších ochorení obličiek.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.
Prípravok sa užíva po jedle (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí:
na začiatku sa má podávať v nízkych dávkach, napr. 100 mg denne, aby sa znížilo riziko nežiaducich reakcií a dávka sa má zvýšiť len ak nie je hladina urátu v sére uspokojivá.
Odporúča sa nasledujúci dávkovací režim:

  • 100 až 200 mg denne pri miernych stavoch,
  • 300 až 600 mg denne pri stredne závažných stavoch,
  • 700 až 900 mg denne pri závažných stavoch.

Ak je potrebné dávkovanie v mg/kg telesnej hmotnosti, má sa užívať 2 až 10 mg/kg telesnej hmotnosti/deň.

Pediatrická populácia:
Alopurinol 100 mg pre pediatrickú populáciu ≥ 15 kg telesnej hmotnosti
Alopurinol 300 mg pre pediatrická populácia ≥ 45 kg telesnej hmotnosti

Deti mladšie ako 15 rokov: 10 až 20 mg/kg telesnej hmotnosti/deň až do maximálnej dennej dávky 400 mg podanej v 3 rozdelených dávkach.

Starší pacienti:
Ak nie sú dostupné špecifické údaje má sa použiť najnižšia dávka, pri ktorej dochádza k uspokojivému zníženiu urátov.

Návod na úpravu dávkovania pri poruchách funkcie obličiek sa uvádza v SPC, časť 4.2.
U pacientov s poruchou funkcie pečene sa majú znížiť dávky. Počas úvodnej liečby sa odporúča pravidelne vykonávať testy funkcie pečene.

Liečba stavov zvýšenej tvorby urátov, napr. neoplázia, Leschov-Nyhanov syndróm:
Dávkovanie alopurinolu má byť najnižšie možné podľa odporúčanej dávkovacej schémy.

Dávkovanie sa má upraviť na základe monitorovania koncentrácií urátov v sére a koncentrácií urátov/kyseliny močovej v moči v pravidelných intervaloch.

Spôsob použitia

Liek treba užiť 1x denne po jedle a zapiť väčším pohárom vody. Tablety sa užívajú v celku. Režim s rozdelenými dávkami je vhodný, ak denná dávka presiahne 300 mg a je zjavná gastrointestinálna intolerancia. Počas liečby treba piť veľa tekutín (2‑3 litre denne).

Upozornenie

Tehotné ženy musia užívanie konzultovať s lekárom, ktorý zváži prínos a riziko.
Aby počas užívania tabliet nedošlo k otehotneniu, mali by ženy, u ktorých to prichádza do úvahy, používať spoľahlivú antikoncepciu.
Používanie lieku sa neodporúča počas dojčenia. Po zvážení prínosu dojčenia pre dieťa a prínosu liečby pre matku sa musí buď ukončiť dojčenie alebo ukončiť/prerušiť liečba alopurinolom.
Použitie u detí je indikované zriedkavo, s výnimkou malígnych stavov (hlavne leukémie) a určitých metabolických porúch, ako je Leschov-Nyhanov syndróm.
Liečbu alopurinolom nemožno začať počas akútnych záchvatov dny.
Liek môže vyvolať závraty, ospanlivosť a môže mať vplyv na koordináciu, vtedy sa neodporúča viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Počas liečby týmto liekom sa môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek z nasledujúcich vedľajších účinkov, prestaňte užívať tablety a ihneď sa poraďte so svojím ... viac >

Účinné látky

alopurinol

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36