Mohlo by vás zaujímať

AJATIN AKUT sprej 1%
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Biocídne výrobky
Registračné číslo produktu
bio/797/D/13/CCHLP
Aplikačná forma
AER DER - Dermálna aerodisperzia
Držiteľ rozhodnutia
Cena: od 3,50 €

Popis a určenie

Dezinfekčný prípravok AJATIN Akut sprej 1% likviduje baktérie, nižšie huby a lipofilné (obalené) vírusy.
Zloženie: BKC(alkyldimethylamonium bromidy) 1g ve 100g, pomocné látky- isopropylalkohol, brilantná modrá, voda 

  • prípravok určený na vonkajšie použitie
  • na povrch kože a rúk
  • na dezinfekciu predmetov a plôch (steny, podlahy, nábytok) rôznych povrchov (drevo, plast, kov, guma)
  • pomáha likvidovať baktérie, nižšie huby a lipofilné (obalené) vírusy

Biocídny výrobok
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.“

Pozor, výstražné upozornenia:
H226 – Horľavá kvapalina a pary. 
H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Použitie

Výdaj lieku (prípadne iného produktu) nie je viazaný na predpis.

Prípravok sa aplikuje v množstve 2 dávok (2x60ml) na miesto, ktoré chceme dezinfikovať zo vzdialenosti cca 10 cm. Nechá sa pôsobiť aspoň 10 minút.
Dezinfekcia pre veterinárne–hygienické účely: Technologické zariadenia pre výrobu veterinárnych prípravkov, priestory, v ktorých sa chovajú, zdržujú alebo prepravujú zvieratá sa dôkladne vystriekajú1% roztokom, ktorý sa nechá aspoň 10 minút pôsobiť.
Na dezinfekciu zvierat  sa aplikujú 2 dávky a nechá sa pôsobiť min.10minút. Dezinfekcia technologických zariadení a priestorov pre výrobu potravín a krmív: výrobné zariadenia, zásobníky, potreby pre konzumáciu, skladové priestory a prepravné systémy – prípravok sa aplikuje na dezinfikované miesto zo vzdialenosti 10 cm a nechá sa na mieste pôsobiť aspoň 10 minút.