Kategorizačné údaje
Maximálna cena 11,73 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 9,75 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,98 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
03/24 - -
02/24 9,75 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
01/24 9,75 € (0,0 %) 1,98 € (0,0 %)
12/23 9,75 € 1,98 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. NEU, GER, AGG, REU, ORT
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AFLAMIL 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0134/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40340
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aflamil 100 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x100 mg (blis.PAD/Al/PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo aceklofenak. Patrí do skupiny nesteroidných protizápalových a protireumatických liekov.

Používa sa na liečbu ochorení s akútnym zápalom a bolesťou, takých ako:

  • lumbago (bolesť chrbta),
  • bolesť zubov,
  • bolestivá menštruácia,
  • bolesti kĺbov.

Liek sa môže použiť na liečbu chronických kĺbových ochorení s chronickou bolesťou a zápalom, takých, ako sú chronické poruchy chrupavky v kĺboch (osteoartritída), zápal kĺbu alebo kĺbov reumatického pôvodu (reumatoidná artritída) a artritída, ktorá postihuje jeden alebo viac medzistavcových kĺbov v chrbtici a abnormálnu priľnavosť a pevnosť kostí kĺbu (spondylartritída ankylopoetika) alebo iné bolestivé poruchy pohybového aparátu (napr. humeroskapulárna periartritída a extraartikulárny reumatizmus).

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: odporúčaná dávka je 200 mg denne, užitá v 2 oddelených 100 mg dávkach (1 tableta ráno a 1 večer).

Pacienti s poruchou funkcie pečene: dávka sa musí u pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene redukovať. Odporúčaná počiatočná dávka je 100 mg denne.

Vedľajšie účinky môžu byť minimalizované použitím najnižšej účinnej dávky v najkratšom čase potrebnom na kontrolu symptómov.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú vcelku a zapijú sa minimálne s ½ pohárom tekutiny. Tablety možno užiť spolu s jedlom.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný počas 3. trimestra tehotenstva. Počas 1. a 2. trimestra tehotenstva, sa liek nemá podávať, pokiaľ to nie je jednoznačne nevyhnutné. Ak liek užíva žena, ktorá sa pokúša otehotnieť, alebo počas 1. a 2. trimestra tehotenstva, dávka má byť čo najnižšia a trvanie liečby čo najkratšie. 
Počas dojčenia je nutné vyhýbať sa užívaniu lieku, pokiaľ potenciálny prínos pre matku nepreváži nad možnými rizikami pre plod.
Užívanie lieku môže ovplyvniť ženskú plodnosť a neodporúča sa u žien, ktoré sa pokúšajú otehotnieť.
Bezpečnosť a účinnosť u detí a dospievajúcich nebola stanovená.
U starších pacientov sa odporúča opatrnosť počas užívania lieku.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým poškodením funkcie pečene alebo obličiek
Opatrnosť sa vyžaduje u pacientov, ktorí trpia bronchiálnou astmou alebo majú bronchiálnu astmu v anamnéze.
Ak sa u pacienta objaví gastrointestinálne krvácanie alebo ulcerácia, liek musí byť vysadený.
Pacienti, ktorí trpeli závratmi alebo inými poruchami centrálneho nervového systému počas užívania NSAID, sa musia zdržať vedenia vozidla alebo obsluhy strojov.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Väčšina z nich je mierna a vymizne po ukončení užívania Aflamilu.
Frekvencie vedľajších účinkov sú definované nasledovne:
- veľmi časté: môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí
- časté: môžu post ... viac >

Účinné látky

aceklofenak

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36