Články autora PharmDr. Paula Kantorová


Cytochróm P450 - izoenzým CYP2C9

 Izoenzým cytochrómu P450 označovaný ako CYP2C9 sa nachádza hlavne v pečeni, ale aj v dvanástniku a tenkom čreve. Je z 92% homológny s CYP2C19, ale má inú substrátovú špecificitu. Ľudský CYP2C9 predstavuje ...

Cytochróm P450 - izoenzým CYP2C19

Cytochróm P450 (CYP) predstavuje širšiu skupinu enzýmov z rodiny cytochrómov, ktoré sa podieľajú na metabolizme nielen liekov ale aj väčšiny ostatných xenobiotík. Izoenzým cytochrómu P450 označovaný ako CYP2C19 je členom podrodiny CYP2C. CYP2C19 aktivuje protidoštičkový liek klopidogrel a je známe, že polymorfizmy v géne CYP2C19 menia výsledky u pacientov ...

Cytochróm P450 - izoenzým CYP2D6

Cytochróm P450 (CYP) predstavuje širšiu skupinu enzýmov z rodiny cytochrómov, ktoré sa podieľajú na metabolizme nielen liekov ale aj väčšiny ostatných xenobiotík. Izoenzým cytochrómu P450 označovaný ako CYP2D6 hrá dôležitú úlohu v pečeni a mozgu. Napriek tomu, že je v pečeni málo ... 

Cytochróm P450 - izoenzým CYP3A4

Cytochróm P450 (CYP) predstavuje širšiu skupinu enzýmov z rodiny cytochrómov, ktoré sa podieľajú na metabolizme nielen liekov ale aj väčšiny ostatných xenobiotík. Izoenzým cytochrómu P450 označovaný ako CYP3A4 sa často považuje za najdôležitejší enzým metabolizujúci liečivá, vzhľadom na jeho relatívne vysokú expresiu v pečeni a čreve. CYP3A4 je jedným z najvýznamnejších izoenzýmov v pečeni ...