Stiahnutie z trhu: Lozap H tbl flm 1x90 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lozap H
Názov produktu
Lozap H tbl flm 1x90 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0371/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41864
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lozap H tbl flm 90 (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: prítomnosť azidovej nečistoty nad povolený limit.

Aktualizácia 14. 10. 2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dopĺňa informáciu o číslach šarží, ktoré boli z trhu stiahnuté ku dňu 6. 10. 2021:

Číslo šarže a expirácia:
2831219    11/2021
2841219    11/2021
2860720    06/2022
2870720    06/2022
2590321    02/2023

Pacientom, ktorí liek užívajú, nehrozí akútne nebezpečenstvo, liečbu preto neprerušujte. Ďalšiu terapiu po doužívaní balenia skonzultujte s ošetrujúcim lekárom.
 


Dňa 6. 10. 2021 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 6. 10. 2021.

Poznámka: Stiahnuté šarže aktualizované 14.10.2021.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Lozap H, tbl flm tbl flm 90 (blis. PVC/PVDC/Al)

kód ŠÚKL: 41864

číslo šarže: všetky šarže
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 Dolní Měcholupy, Česká Republika

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť všetky šarže lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/574/2021 z dôvodu prítomnosti azidovej nečistoty nad povolený limit.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. riaditeľka
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)