Obnovenie dodávok: Lozap H tbl flm 1x90 ks


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Lozap H
Názov produktu
Lozap H tbl flm 1x90 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0371/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
41864
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lozap H tbl flm 90 (blis. PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia


Účinnosť OD 12.10.2021.

Dátum oznamu: 12. 10. 2021
(Dátum oznamu je dátum, ku ktorému držiteľ alebo dodávateľ nahlásil Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv informáciu o prerušení alebo skončení dodávok lieku do SR)

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.