Produkty vo forme SOL DCO (Dermálny roztok/koncentrát na orálny roztok)