Produkty vo forme AER DEM (Dermálna emulzná aerodisperzia)