Produkty v ADC Klasifikácii HLV04AB - Alifatické jódové zlúčeniny