Terbinafin Mylan 250 mg tbl (blis.PVC/Al) 1x28 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 6,94 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 6,94 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
09/22 0,00 € (0,0 %) 6,94 € (0,0 %)
08/22 0,00 € (0,0 %) 6,94 € (0,0 %)
07/22 0,00 € (0,0 %) 6,94 € (0,0 %)
06/22 0,00 € 6,94 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. DER
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Terbinafin Mylan 250 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
26/0114/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90378
Názov produktu podľa ŠÚKL
Terbinafin Mylan 250 mg tbl 28x250 mg (blis.PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL - Tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo terbinafín, ktoré patrí medzi antimykotiká. Pôsobí proti niektorým plesňovým infekciám kože, vlasov a nechtov a proti niektorým kvasinkám. Liek sa používa na plesňové infekcie:

  • kože na nohách alebo slabinách, na chodidlách alebo medzi prstami na nohách,
  • ak miestna liečba (napr. krémom) nie je dostatočne účinná,
  • nechtov,
  • alebo kože na temene hlavy.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí: 1 tableta 1x denne.

Deti staršie ako 2 roky:

  • Hmotnosť 15-20 kg: 62,5 mg denne - je potrebné použiť iný liek s nižšou silou.
  • Hmotnosť 20-40 kg: 125 mg denne
  • Hmotnosť > 40 kg: 250 mg denne

Dĺžka liečby závisí od indikácie a stupňa závažnosti infekcie:

Infekcie vlasov a pokožky hlavy: Tinea capitis 4 týždne.
Onychomykóza: zvyčajne 6 – 12 týždňov.
Onychomykóza nechtov rúk: približne 6 týždňov.
Onychomykóza nechtov nôh: 12 týždňov. U niektorých pacientov s pomalým rastom nechtov môže byť potrebná liečba v trvaní 6 mesiacov alebo dlhšie.

Spôsob použitia

Tablety sa užívajú v pravidelných časových odstupoch, nezávisle od jedla, prehĺtajú sa celé, nerozhryzené a zapíjajú sa dostatočným množstvom vody. Deliaca ryha nie je určená na rozlomenie tablety.

Upozornenie

Liek sa nemá užívať počas tehotenstva, ak to nie je nevyhnutné.
Terbinafín sa vylučuje do ľudského mlieka, nemá sa používať počas dojčenia.
O liečbe detí mladších ako 2 roky nie sú k dispozícii dostatočné údaje.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek (klírens kreatinínu < 50 ml/min alebo sérový kreatinín vyšší ako 300 mikromol/l) sa použitie terbinafínu neodporúča.
U starších pacientov sa má zvážiť možnosť už existujúcej poruchy funkcie obličiek alebo pečene.
Liek sa neodporúča u pacientov s chronickým alebo aktívnym ochorením pečene a je kontraindikovaný pri závažnej poruche funkcie pečene a/alebo obličiek.
Prejavy nevysvetliteľnej pretrvávajúcej nauzey, zníženej chuti do jedla, únavu, vracanie, bolesť v pravej hornej časti brucha, žltačku, tmavý moč alebo svetlú stolicu treba okamžite hlásiť lekárovi - podozrenie na poruchu funkcie pečene.
Terbinafín sa má užívať s opatrnosťou pri už existujúcej psoriáze alebo systémovom lupuse.
Ak sa počas liečby objaví závrat ako nežiaduca reakcia, pacienti sa majú vyhnúť vedeniu vozidiel a obsluhe strojov.
Počas liečby sa môže vyskytnúť fotosenzitivita (frekvencia výskytu: menej časté ≥1/1 000 až <1/100).
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak zaznamenáte akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, prestaňte užívať Terbinafin Mylan a oznámte to ihneď vášmu lekárovi alebo choďte na pohotovostné oddelenie najbližšej nemocnice:
Menej časté (môžu ... viac >

Účinné látky

terbinafín

Indikačná skupina

26 - Antimykotiká (lokálne a celkové)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36