Ibandronic Acid Mylan 150 mg tbl flm (blis. OPA-Al-PVC/Al) 1x3 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 14,39 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 0,00 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 14,39 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
02/22 0,00 € (0,0 %) 14,39 € (0,0 %)
01/22 0,00 € (0,0 %) 14,39 € (0,0 %)
12/21 0,00 € (0,0 %) 14,39 € (0,0 %)
11/21 0,00 € 14,39 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. KLF, REU, ORT, INT, END
Spôsob úhrady I - plná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ibandronic Acid Mylan 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0603/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80852
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibandronic Acid Mylan 150 mg tbl flm 3x150 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov nazývaných bisfosfonáty. Obsahuje liečivo kyselinu ibandrónovú.

Môže zvrátiť kostné straty zastavením ďalších strát kostnej hmoty a zvýšením tvorby kostnej hmoty u väčšiny žien, ktoré ju užívajú i keď ženy nemusia vidieť alebo cítiť rozdiel. Liek môže pomôcť znížiť riziko zlomenín kostí (fraktúr). Toto zníženie rizika sa dokázalo pri zlomenine stavcov chrbtice, ale nie pri zlomeninách v oblasti bedrového kĺbu.

Liek sa používa na liečbu osteoporózy po menopauze.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Fajčenie sa neodporúča, môže prísť k zmene účinku lieku.
Prípravok sa užíva v dostatočnom odstupe medzi dvomi jedlami (viac v časti Spôsob použitia)
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa musí užívať vo vzpriamenej polohe (v stoji). Po aplikácii si pacient nesmie 30 minút ľahnúť.
Pri aplikácii prípravku je vhodné sedieť.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Odporúčaná dávka je 1 tableta 1x mesačne.

V prípade vynechania dávky majú pacienti užiť 1 tabletu ráno hneď po tom, ako si na to spomenú, pokiaľ do ďalšej plánovanej dávky neostáva menej ako 7 dní. Pacienti sa majú potom vrátiť k užívaniu dávky 1x mesačne podľa pôvodnej schémy.
Ak do ďalšej plánovanej dávky ostáva menej ako 7 dní, pacienti majú počkať s užitím tablety do ďalšej dávky, a potom pokračovať v užívaní 1 tablety 1x mesačne podľa pôvodnej schémy.

Potreba pokračovať v liečbe sa má pravidelne prehodnocovať na základe prínosu a potenciálneho rizika u konkrétneho pacienta, a to najmä po 5 alebo viac rokoch užívania lieku.

Spôsob použitia

Tablety sa majú pokiaľ možno užívať v rovnaký deň každý mesiac, ráno nalačno (najmenej 6 hodín po poslednom jedle) a 1 hodinu pred prvým jedlom, nápojom (iným ako voda) toho dňa alebo pred inými ústami podávanými liekmi a výživovými doplnkami (vrátane vápnika). Tablety sa prehĺtajú celé, nemajú sa žuvať ani cmúľať a zapíjajú pohárom vody (180-240 ml), pričom pacient má sedieť alebo stáť vo vzpriamenej polohe. Voda s vysokou koncentráciou vápnika sa nemá používať. V prípade obavy z možnej vysokej hladiny vápnika vo vode z vodovodu (tvrdá voda) sa odporúča použiť fľaškovú vodu s nízkym obsahom minerálov. Voda je jediný nápoj, ktorý sa môže užívať s kyselinou ibandrónovou. Pacienti si nemajú ľahnúť 1 hodinu po užití lieku.

Upozornenie

Liek je určený len na použitie u žien po menopauze a nesmie sa užívať počas tehotenstva a u žien v plodnom veku.
Liek sa nemá užívať počas dojčenia.
Liek sa nemá podávať deťom do 18 rokov.
U pacientov s klírensom kreatinínu <30 ml/min sa užívanie lieku neodporúča.
Liek sa nesmie použiť ak pacient nie je schopný stáť alebo sedieť vzpriamene minimálne 60 minút.
Pacienti majú užívať vápnika a/alebo vitamín D vo forme výživového doplnku, ak je príjem týchto látok zo stravy nedostatočný.
Pacienti musia hlásiť akúkoľvek bolesť v stehne, bedre alebo slabine a každého pacienta s takýmito príznakmi je potrebné vyšetriť na prítomnosť neúplnej zlomeniny stehennej kosti.
Produkty obsahujúce vápnik, vrátane mlieka a iné multivalentné katióny (ako je hliník, horčík, železo) pravdepodobne ovplyvňujú absorpciu kyseliny ibandrónovej. Preto nemajú pacienti jesť a užívať iné ústami podávané lieky najmenej 6 hodín pred užitím kyseliny ibandrónovej a 1 hodinu po jej užití.
Dosiahnuť čo najväčší účinok z liečby pomáha aj zdravý životný štýl (vyvážená strava bohatá na vápnik a vitamín D, chôdza alebo cvičenie so záťažou, vyhýbať sa konzumácii príliš veľkého množstva alkoholu a fajčeniu).
Liek obsahuje laktózu.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ihneď informujte zdravotnú sestru alebo lekára, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledovných závažných vedľajších účinkov - môžete potrebovať naliehavé lekárske ošetrenie:
Menej časté (môžu postihovať ... viac >

Účinné látky

kyselina ibandrónová

Indikačná skupina

87 - Varia I

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: DCP - Decentralizovaná
Exspirácia: 36