Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PP/Al) 1x10 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 2,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,35 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 1,32 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
05/24 1,35 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
04/24 1,35 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
03/24 1,35 € (0,0 %) 1,32 € (0,0 %)
02/24 1,35 € 1,32 €
Indikačné obmedz. ÁNO
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0213/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
99946
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ciprofloxacín Sandoz 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 10x500 mg (blis.PP/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety

Popis a určenie

Liek obsahuje liečivo ciprofloxacín. Ciprofloxacín je antibiotikum, ktoré patrí do skupiny fluorochinolónov. Liečivo je ciprofloxacín. Ciprofloxacín ničí baktérie spôsobujúce infekcie. Pôsobí len na určité druhy baktérií.

Liek sa u dospelých používa na liečbu nasledujúcich bakteriálnych infekcií:

 • infekcie dýchacieho traktu
 • dlhotrvajúce alebo opakujúce sa ušné infekcie alebo infekcie nosových dutín
 • infekcie močového traktu
 • infekcie pohlavného ústrojenstva u mužov a žien
 • infekcie tráviaceho traktu a vnútrobrušné infekcie
 • infekcie kože a mäkkých tkanív
 • infekcie kostí a kĺbov
 • prevencia infekcií vyvolaných baktériou Neisseria meningitidis
 • pri vdýchnutí antraxu

Ciprofloxacín sa môže použiť na liečbu pacientov s nízkym počtom bielych krviniek (neutropénia), ktorí majú horúčku, ak sa predpokladá, že je zapríčinená bakteriálnou infekciou.
V prípade závažnej infekcie alebo takej, ktorá je spôsobená viac ako jedným druhom baktérie, k lieku môže byť podaná doplňujúca antibiotická liečba.

Liek sa u detí a dospievajúcich používa pod osobitným lekárskym dohľadom pri liečbe nasledujúcich bakteriálnych infekcií:

 • infekcie pľúc a priedušiek u detí a dospievajúcich s cystickou fibrózou
 • zložité infekcie močového traktu, vrátane infekcií, ktoré postihujú obličky (pyelonefritída)
 • pri vdýchnutí antraxu

Liek sa môže tiež použiť na liečbu iných špecifických závažných infekcií u detí a dospievajúcich, ak lekár rozhodne, že je to potrebné.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Počas užívania prípravku treba chrániť pokožku pred UV-žiarením (slnko, solárium).
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dávkovanie sa určuje podľa indikácie, závažnosti a miesta infekcie, citlivosti mikroorganizmu (mikroorganizmov) spôsobujúceho ochorenie na ciprofloxacín, funkcie obličiek pacienta a u detí a dospievajúcich podľa telesnej hmotnosti.

Dospelí: viď. dávkovanie v závislosti od indikácie v SPC časť 4.2
Deti: viď. dávkovanie v závislosti od indikácie v SPC časť 4.2

Pacienti s poruchou funkcie obličiek:
Klírens kreatinínu [ml/min/1,73 m2] / Kreatinín v sére [µmol/l]:
> 60 / < 124: Pozri zvyčajné dávkovanie.
30–60 / 124 až 168: 250-500 mg každých 12 h
< 30 / > 169: 250-500 mg každých 24 h
Hemodialyzovaní pacienti / > 169: 250-500 mg každých 24 h (po dialýze)
Peritoneálne dialyzovaní pacienti / > 169: 250-500 mg každých 24 h

Dĺžka liečby: Závisí od závažnosti ochorenia a klinického a mikrobiologického priebehu ochorenia. Viď. SPC časť 4.2.

Spôsob použitia

Tablety sa nemajú žuť, majú sa prehĺtať spolu s tekutinou. Môžu sa užívať v akomkoľvek čase, nezávisle od jedla. Užívanie nalačno urýchľuje absorpciu liečiva. Ciprofloxacín tablety sa nemajú užívať s mliečnymi výrobkami (napr. mlieko, jogurt) alebo ovocným džúsom s obsahom minerálov (napr. pomarančový džús obsahujúci kalcium). V závažných prípadoch alebo ak pacient nie je schopný užívať tablety (napr. pacienti dostávajúci umelú výživu) sa odporúča začať liečbu ciprofloxacínom intravenózne a pokračovať s intravenóznym podávaním, kým nie je možný prechod na perorálnu formu.
Tablety majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie

V rámci bezpečnostných opatrení sa odporúča vyhnúť používaniu ciprofloxacínu počas tehotenstva.
Liek sa nesmie používať počas dojčenia.
Používanie ciprofloxacínu u detí a dospievajúcich musí byť v súlade s dostupnými oficiálnymi odporúčaniami.
Často sa vyskytuje fotosenzitívna reakcia. Je potrebné sa vyvarovať intenzívnemu UV žiareniu (dlhodobé opaľovanie, UV lampa (horské slnko), solárium).
U pacientov s epilepsiou sa má liek užívať s opatrnosťou. 
U diabetických pacientov sa odporúča starostlivé sledovanie hladiny glukózy v krvi.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Ciprofloxacín inhibuje CYP1A2, a preto môže zvýšiť sérovú koncentráciu súbežne podávaných liečiv metabolizovaných týmto enzýmom (napr. teofylínu, klozapínu, tizanidínu, agomelatínu, viď. SPC časť 4.5)
Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky


Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
- nutkanie na vracanie, hnačka
- bolesť kĺbov u detí
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
- plesňové superinfekcie
- vyso ... viac >

Účinné látky

ciprofloxacín

Indikačná skupina

42 - Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36