Kategorizačné údaje
Maximálna cena 3,86 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 3,22 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 0,64 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
12/22 3,22 € (0,0 %) 0,64 € (0,0 %)
11/22 3,22 € (0,0 %) 0,64 € (0,0 %)
10/22 3,22 € (0,0 %) 0,64 € (0,0 %)
09/22 3,22 € 0,64 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Originálny liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brufen 600
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0502/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
52929
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brufen 600 gra eff 20x600 mg (vre.papier/PE/Al/PE)
Aplikačná forma
GRA EFF - Šumivý granulát

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny liekov, ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu (nazývané aj nesteroidové protizápalové lieky proti bolesti).
Liek sa používa na zmiernenie bolesti a zápalu pri niektorých ochoreniach kostí a kĺbov (osteoartróze, reumatoidnej artritíde, ankylozujúcej spondylitíde, burzitíde, tendinitíde, tendosynovitíde), opuchu kĺbov, stuhnutom ramene, bolesti krížov, vyvrtnutiach a pomliaždeniach. Liek sa môže použiť aj na uvoľnenie bolesti pri iných bolestivých stavoch, napr. pri bolesti zubov, pooperačnej bolesti, bolesti pri menštruácii a bolesti hlavy, vrátane migrény.

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok môže ovplyvňovať pozornosť. Po užití by pacient nemal viesť motorové vozidlá, alebo vykonávať iné činnosti vyžadujúce zvýšenú pozornosť.
Počas užívania prípravku nie je vhodné konzumovať alkoholické nápoje.
Prípravok sa užíva s dostatočným odstupom pred jedlom (viac v časti Spôsob použitia).
Prípravok sa užíva spolu s jedlom (v priebehu jedla).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Prípravok sa nesmie užívať alebo používať v III. trimestri tehotenstva.

Dávkovanie a dávkovacie schémy

Dospelí

Odporúčaná dávka ibuprofénu je 1200-1 800 mg denne, rozdelených do niekoľkých dávok. U niektorých pacientov postačuje udržiavacia denná dávka 600 až 1 200 mg.
Celková denná dávka nemá byť vyššia ako 2 400 mg.
Vo výnimočných prípadoch môže byť dávka zvýšená na 3 200 mg, ak je to nutné, ale pacient musí byť starostlivo sledovaný.

Dospievajúci od 12 rokov (> 40 kg)

Priemerná celková denná dávka je 20-30 mg/kg telesnej hmotnosti, rozdelená do viacerých čiastkových dávok.
Pri juvenilnej reumatoidnej artritíde sa môže denná dávka zvýšiť na 40 mg/kg telesnej hmotnosti.

Ak je u dospievajúcich potreba užívať tento liek viac ako 3 dni a príznaky ochorenia sa zhoršia, je treba vyhľadať lekára.

Starší pacienti

Úprava dávkovania je potrebná len u pacientov s poruchou funkcie obličiek alebo pečene; v takom prípade sa má dávkovanie stanoviť individuálne.

Spôsob použitia

Na dosiahnutie rýchlejšieho nástupu účinku je možné dávku užiť nalačno. Pacientom s citlivým žalúdkom sa odporúča užívanie s jedlom.
Granuly sa musia rozpustiť v dostatočnom množstve vody. Obsah vrecka sa vysype do pohára vody, premieša a okamžite vypije.
Po užití sa môže vyskytnúť prechodný pocit pálenia v ústach alebo v hrdle.

Upozornenie

Liek je kontraindikovaný v 3. trimestri tehotenstva. V 1. a 2. trimestri sa liek môže užiť iba po starostlivom zvážení pomeru prínosu a rizika (dávka má byť čo najnižšia a dĺžka liečby čo najkratšia).
Liek sa neodporúča užívať počas dojčenia.
Inhibítory COX môžu spôsobiť zníženie ženskej plodnosti pôsobením na ovuláciu (reverzibilné, odznie po ukončení liečby).
Liek nie je vhodný pre deti do 12 rokov.
Liek je kontraindikovaný u pacientov s ťažkým zlyhávaním obličiek (glomerulárna filtrácia menej ako 30 ml/min) a/alebo pečene.
Môžu sa vyskytnúť nežiaduce účinky, ako sú únava, somnolencia, vertigo a poruchy videnia, ktoré môžu zhoršiť schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Každé vrecúško obsahuje 3,333 g sacharózy. To je potrebné vziať do úvahy u pacientov s cukrovkou. 
Liek obsahuje 197 mg sodíka v 1 vrecúšku, preto sa zaraďuje medzi lieky s vysokým obsahom sodíka. Musí sa vziať do úvahy u tých, ktorí sú na diéte s kontrolovaným obsahom sodíka.
Užívanie lieku môže spôsobiť zvýšenú citlivosť na svetlo (frekvencia menej časté ≥ 1/1000 a <1/100).
Nepiť alkohol.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných závažných vedľajších účinkov – môžete potrebovať bezodkladnú lekársku pom ... viac >

Účinné látky

ibuprofén

Indikačná skupina

29 - Antireumatiká, antiflogistiká, antiuratiká

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: NAR - Národná
Exspirácia: 36