Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x6 ks

Kategorizačné údaje
Maximálna cena 4,67 € 0,00 € (0,0 %)
Dopl. pacienta max. 1,20 € 0,00 € (0,0 %)
Úhrada poisťovne 3,47 € 0,00 € (0,0 %)
Štatistika vývoja cien a doplatkov
Mesiac Dopl. pacienta
maximálny
Úhrada poisťovne
10/21 1,32 € (+10,0 %) 3,35 € (-3,5 %)
09/21 1,20 € (0,0 %) 3,47 € (0,0 %)
08/21 1,20 € (0,0 %) 3,47 € (0,0 %)
07/21 1,20 € 3,47 €
Indikačné obmedz. NIE
Súhlas revíz. lek. NIE
Preskrip. obmedz. Žiadne
Spôsob úhrady S - čiastočná
Pôvod lieku Generický liek
Mohlo by vás zaujímať

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0318/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35716
Názov produktu podľa ŠÚKL
Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety tbl flm 6x500 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Aplikačná forma
TBL FLM - Filmom obalené tablety
Držiteľ rozhodnutia

Popis a určenie

Liek patrí do skupiny antibiotík nazývanej makrolidy. Používa sa na liečbu infekcií spôsobených baktériami, medzi ktoré patria:

  • infekcií dolných dýchacích ciest, ako je chronický (dlhodobý) zápal priedušiek, zápal pľúc
  • infekcie mandlí, hrdla (faryngitída) a prinosových dutín
  • infekcie ucha (akútny zápal stredného ucha)
  • infekcie kože a mäkkých tkanív, okrem popálenín napadnutých infekciou
  • infekcie močovej rúry a krčka maternice spôsobené chlamýdiami

Použitie

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. POZOR: Pri výdaji na lekársky predpis musí byť uvedený názov liečiva - účinnej látky.
Prípravok sa užíva v celku, nesmie sa hrýzť, drviť alebo rozpúšťať (pokiaľ to lekárnik povolí, je možné liek rozdeliť).
Prípravok je potrebné zapiť (v prípade, ak to lekárnik povolí, je možné prípravok rozpustiť vo vode).
Liek je nutné užívať v stanovených časových odstupoch, prípadne je nutný minimálny odstup medzi dvomi dávkami lieku.
Prípravok sa nesmie užívať v období dojčenia (v prípade nutnosti užitia nedojčiť).

Dávkovanie a dávkovacie schémy:

Dospelí:

Pri liečbe nekomplikovanej uretritídy a cervicitídy, ktorých pôvodcom je Chlamydia trachomatis, sa podáva jednorazová denná dávka 1 000 mg perorálne.
Pre všetky ostatné indikácie sa dávka 1 500 mg podáva po 500 mg denne počas 3 za sebou nasledujúcich dní.
Alternatívou je podanie rovnakej celkovej dávky (1 500 mg) počas 5 dní, a to 500 mg 1.deň a 250 mg 2. až 5.deň.

Pediatrická populácia:
U detí, ktoré vážia viac ako 45 kg, možno použiť rovnaké dávky ako u dospelých.
U detí, ktoré vážia menej ako 45 kg, sa môžu použiť iné liekové formy azitromycínu, napr. suspenzie.

Dĺžka liečby:
Určuje lekár.

Spôsob použitia:

Tablety sa majú podávať v jednorazovej dennej dávke, vcelku, v pravidelných časových intervaloch. Tablety sa môžu užívať s jedlom a majú sa zapiť dostatočným množstvom vody. 
Tablety (500mg) majú deliacu ryhu a môžu sa rozdeliť na 2 rovnaké dávky.

Upozornenie:

Azitromycín sa má používať počas tehotenstva iba vtedy, ak prínos pre matku preváži riziko pre plod.
Počas liečby azitromycínom sa má dojčenie prerušiť.
Tablety nie sú vhodné pre deti, ktoré vážia menej ako 45kg.
U starších pacientov je potrebná zvýšená opatrnosť.
U pacientov s poruchou funkcie obličiek a/alebo pečene je potrebná zvýšená opatrnosť.
Liek môže predĺžiť QT interval.
Pri užívaní lieku sa môže zriedkavo vyskytnúť fotosenzitívna reakcia.
Vzhľadom na nežiaduce účinky, nemožno vylúčiť možnosť ovplyvnenia schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje.
Liek obsahuje sójový lecitín.
Ďalšie osobitné upozornenia sú uvedené v SPC (časť 4.4).

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Závažné vedľajšie účinky
Ak sa u vás objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov závažnej alergickej reakcie, prestaňte užívať tento liek a ihneď informujte svojho lekára alebo choďte na pohotovosť v ... viac >

Účinné látky

azitromycín

Indikačná skupina

15 - Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám)

Všeobecné informácie vzťahujúce sa k produktu

Stav registrácie: D - Registrácia bez obmedzenia platnosti, podľa §50 zák. 362/2011 Z.z. a §49 písm. b) zák. 362/2011 Z.z.
Typ registrácie: MRP - Vzájomné uznávanie (mutual recognition proc.)
Exspirácia: 36