Potraviny a výživové doplnky s aktívnou látkou Lactobacillus helveticus (živé bakteriálne kultúry)