Téma: Normálna telesná hmotnosť

Nadváha a obezita

Telesná hmotnosť sa vyjadruje v kilogramoch. Táto hodnota však nie je v absolútnom meradle smerodajná. Častejšie sa  prostredníctvom hodnoty BMI počítaný ako podiel telesnej hmotnosti v kilogramoch a druhej mocniny telesnej výšky v metroch (udáva sa v jednotkách kg.m-2).