Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Salofalk 500 čapíky

ADC, Závažné zmeny dokumentov, 15. februára 2024

V príbalovom letáku pribudlo upozornenie o zmene sfarbenia moču. Liek môže spôsobiť červenohnedé sfarbenie moču po kontakte s bielidlom obsahujúcim chlórnan sodný (na toaletách). Ide o chemickú reakciu medzi liečivom a bieliacim prostriedkom, ktorá je neškodná.


Zoznam konkrétnych síl a foriem lieku, ktorých sa zmena týka

Názov
Držiteľ
ŠÚKL kód
Výdaj
Salofalk 500 čapíky sup 500 mg (fólia PVC) 1x30 ks Dr.Falk Pharma GmbH (DEU) 75569 Na predpis

Ďalšie články

Doplnený možný vedľajší účinok lieku v príbalovom letáku Zelboraf 240 mg filmom obalené tablety

V príbalovom letáku pribudol nový možný vedľajší účinok lieku. Počas liečby sa môže vyskytnúť stomatitída (bolestivé miesta v ústach alebo vredy v ústach, zápal slizníc), hoci sa neprejaví u každého frekvencia výskytu je častá (môže postihovať menej ako 1 z 10 osôb).
Ak spozorujete tento alebo akýkoľvek iný vedľajší účinok lieku, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Nové vedľajšie účinky u lieku Cotellic 20 mg

V príbalovom letáku pribudli nové vedľajšie účinky lieku. U viac ako 1 z 10 pacientov užívajúcich tento liek (frekvencia veľmi časté) sa môže vyskytnúť niektorý z týchto prejavov: opuchy zvyčajne nôh, svrbenie, suchá koža alebo bolestivé miesta v ústach alebo vredy v ústach, zápal slizníc.
Ak spozorujete tento alebo akýkoľvek iný vedľajší účinok lieku, povedzte to svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Nové oznamy ŠÚKL o zmene dodávok liekov

  • Fentanyl ratiopharm 25 µg/h emp tdm (vre. papier/PE/Al/surlyn) 1x5 ks
  • Fentanyl ratiopharm 50 µg/h emp tdm (vre. papier/PE/Al/surlyn) 1x5 ks
  • CONTROLOC 40 mg tbl ent (blis.Al/Al so spevn.kartón.obalom) 1x100 ks
  • Cabest 0,5 mg tbl (fľ.skl.hnedá) 1x8 ks

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibuprofen Dr.Max 400 mg filmom obalené tablety

V príbalovom letáku bolo doplnené osobitné upozornenie. Pacient má okamžite prestať užívať liek a hneď sa obrátiť na svojho lekára alebo lekárnika, ak sa u neho objavia ťažkostí s dýchaním, opuch tváre a krku (angioedém) a bolesti na hrudníku. Môže ísť o prejavy možnej závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm.

Nové upozornenie sa môže týkať aj ostatných liekov obsahujúcich ibuprofén.

Zdroj: Držiteľ registrácie doplnil uvedené informácie na základe odporúčania Výboru pre hodnotenie…

Nový obsah

Viacero závažných zmien v príbalovom letáku lieku Topimark (viacero síl)

V príbalovom letáku došlo k viacerým závažným zmenám.
Zmena v pokynoch týkajúcich sa antikoncepcie. Počas liečby a najmenej 4 týždne po poslednej dávke lieku sa musí používať buď 1 metóda vysoko účinnej antikoncepcie (napr. vnútromaternicové teliesko) alebo 2 doplnkové antikoncepčné metódy, napr. hormonálne antikoncepčné tablety spolu s bariérovou antikoncepciou (kondóm alebo pesar/diafragma).
Upozornenie pre ženy, ktoré môžu otehotnieť. Pacientky majú aspoň 1x ročne navštíviť lekára, aby…

Viacero závažných zmien v príbalovom letáku lieku Topimark (viacero síl)

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibalgin 600 mg

V príbalovom letáku pribudlo nové upozornenie. Pri ibuproféne boli hlásené prejavy závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm. Pacient má prestať užívať liek a ihneď kontaktovať svojho lekára alebo pohotovosť, ak sa objavia ťažkostí s dýchaním, opuch tváre a krku (angioedém) a bolesti hrudníka.

Nové upozornenie sa môže týkať aj ostatných liekov obsahujúcich ibuprofén.

Zdroj: Držiteľ registrácie doplnil uvedené informácie na základe odporúčania Výboru pre hodnotenie…

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibalgin 600 mg

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibalgin 400 mg

V príbalovom letáku pribudlo nové upozornenie. Pri ibuproféne boli hlásené prejavy závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm. Pacient má prestať užívať liek a ihneď kontaktovať svojho lekára alebo pohotovosť, ak sa objavia ťažkostí s dýchaním, opuch tváre a krku (angioedém) a bolesti hrudníka.

Nové upozornenie sa môže týkať aj ostatných liekov obsahujúcich ibuprofén.

Zdroj: Držiteľ registrácie doplnil uvedené informácie na základe odporúčania Výboru pre hodnotenie…

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibalgin 400 mg

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibalgin 400 mg

V príbalovom letáku pribudlo nové upozornenie. Pri ibuproféne boli hlásené prejavy závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm. Pacient má prestať užívať liek a ihneď kontaktovať svojho lekára alebo pohotovosť, ak sa objavia ťažkostí s dýchaním, opuch tváre a krku (angioedém) a bolesti hrudníka.

Nové upozornenie sa môže týkať aj ostatných liekov obsahujúcich ibuprofén.

Zdroj: Držiteľ registrácie doplnil uvedené informácie na základe odporúčania Výboru pre hodnotenie…

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibalgin 400 mg

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibalgin 200

V príbalovom letáku pribudlo nové upozornenie. Pri ibuproféne boli hlásené prejavy závažnej alergickej reakcie nazývanej Kounisov syndróm. Pacient má prestať užívať liek a ihneď kontaktovať svojho lekára alebo pohotovosť, ak sa objavia ťažkostí s dýchaním, opuch tváre a krku (angioedém) a bolesti hrudníka.

Nové upozornenie sa môže týkať aj ostatných liekov obsahujúcich ibuprofén.

Zdroj: Držiteľ registrácie doplnil uvedené informácie na základe odporúčania Výboru pre hodnotenie…

Nové upozornenie v príbalovom letáku lieku Ibalgin 200
Mohlo by vás zaujímať