Stiahnutie z trhu: Vitamin C-Injektopas 7,5 g sol inf (liek.inj.skl.hnedá) 1x50 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Vitamin C-Injektopas 7,5 g
Názov produktu
Vitamin C-Injektopas 7,5 g sol inf (liek.inj.skl.hnedá) 1x50 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0270/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89145
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vitamin C-Injektopas 7,5 g sol inf 1x50 ml/7,5 g (liek.inj.skl.hnedá)


Dôvodom stiahnutia z trhu je: Dôvod stiahnutia - z dôvodu nedodržania požiadaviek správnej výrobnej praxe pri plnení ampúl u výrobcu lieku Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Trittau, Nemecko

Stiahnutá šarža: 9035 

Dátum oznamu: 22. 12. 2018
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

OZNÁMENIE

Vitamin C-Injektopas 7,5 g sol inf (liek.inj.skl.hnedá) 1x50 ml

kód ŠÚKL: 89145

číslo šarže: 9035
 

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: PASCOE Pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, Nemecko
zastúpený jeho splnomocneným zástupcom, Jana Korcová, Atoz Pharmazet, ul. Záhradnícka 4886/46, 821 08 Bratislava
 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácie lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. 18/8346 z dôvodu nedodržania požiadaviek správnej výrobnej praxe pri plnení ampúl u výrobcu lieku Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Trittau, Nemecko.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. riaditeľka

Zdroj: SUKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.