Stiahnutie z trhu: VIGANTOL gtt por (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

VIGANTOL
Názov produktu
VIGANTOL gtt por (fľ.skl.hnedá) 1x10 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
86/0283/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12023
Názov produktu podľa ŠÚKL
Vigantol gtt por 1x10 ml/5 mg (fľ.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: nesúlad so schválenou špecifikáciou v parametri obsah účinnej látky.

čísla šarží: 19KQ193, 241276

Stiahnutie z trhu z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Pacientom, ktorí predmetné šarže užívajú, nehrozí riziko pri užívaní lieku, prerušenie liečby sa preto neodporúča. Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže tohto lieku.


Dňa 8. 3. 2022 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 8. 3. 2022.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Vigantol, gtt por 1x10 ml/5 mg (fľ.skl.hnedá)

kód ŠÚKL: 12023
čísla šarží: 19KQ193, 241276
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Str. 40, 65 824 Schwalbach am Taunus, Nemecko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedené šarže lieku Vigantol, gtt por 1x10 ml/5 mg (fľ.skl.hnedá) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení, Rozhodnutím č. R/305/2022 z dôvodu nesúladu so schválenou špecifikáciou v parametri obsah účinnej látky.

PharmDr. Peter Potúček PhD., MSc. riaditeľ
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)