Stiahnutie z trhu: TRALGIT gtt gto por (fľ.skl.hnedá s pump.adaptérom) 1x96 ml


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

TRALGIT gtt
Názov produktu
TRALGIT gtt gto por (fľ.skl.hnedá s pump.adaptérom) 1x96 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0170/03-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90412
Názov produktu podľa ŠÚKL
TRALGIT gtt gto por 1x96 ml (fľ.skl.hnedá s pump.adaptérom)
Držiteľ rozhodnutia


Dôvodom stiahnutia z trhu je: Prítomnosť časti plastového uzáveru v roztoku

Stiahnuté šarže: 2040916 , 2020516

Dátum oznamu: 10. 4. 2017
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

O Z N Á M E N I E

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku


TRALGIT gtt, gto por 1x96 ml (fľ.skl.hnedá s pump.adaptérom)

kód ŠÚKL: 90412

číslo šarže: 2040916 2020516

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovenská republika
zastúpený jeho splnomocneným zástupcom, PharmDr. Katarína Podhorová, Sanofi - aventis Pharma Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedené šarže lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností a lekární, Rozhodnutím17/1981. Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu je prítomnosť časti plastového uzáveru v roztoku.

 


PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka
 

Zdroj: ŠUKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.