Stiahnutie z trhu: MUCOSOLVAN Mäkké pastilky pas orm 15 mg 1x20 ks


MUCOSOLVAN Mäkké pastilky
Názov produktu
MUCOSOLVAN Mäkké pastilky pas orm 15 mg 1x20 ks
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0559/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53883
Názov produktu podľa ŠÚKL
Mucosolvan pas orm 20x15 mg (blis.PVC/Al)


Dôvodom stiahnutia z trhu je: Nesúlad so špecifikáciou lieku v parametri – obsah liečiva

Stiahnuté šarže: 2014038 , 2015008

 

Dátum oznamu: 8. 6. 2017
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

O Z N Á M E N I E

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

MUCOSOLVAN, pas orm 20x15 mg (blis.PVC/Al)

kód ŠÚKL: 53883

číslo šarže: 2014038 2015008

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: sanofi - aventis Slovakia s.r.o., Einsteinova 24,
851 01 Bratislava, Slovenská republika

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedené šarže lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností a lekární Rozhodnutím 17/3080. Dôvodom stiahnutia predmetných šarží lieku z trhu je nesúlad so špecifikáciou lieku v parametri – obsah liečiva.

 

PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka
 

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.