Stiahnutie z trhu: METFOGAMMA 500 tbl flm (blis.PVC/Al) 1x120 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

METFOGAMMA 500
Názov produktu
METFOGAMMA 500 tbl flm (blis.PVC/Al) 1x120 ks
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0186/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33922
Názov produktu podľa ŠÚKL
Metfogamma 500 tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al)

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: nesúlad v označení vonkajšieho a vnútorného obalu lieku (500 mg tablety v blistri zabalené vo vonkajšom obale s označením 850 mg).

číslo šarže:    307122

Zistený nedostatok v kvalite lieku Metfogamma 500 predstavuje možné bezpečnostné riziko pre zdravie pacientov.

Po stiahnutí dotknutej šarže lieku z trhu sú na Slovensku dostupné ďalšie nedotknuté šarže rovnakého lieku Metfogamma 500. Dostupné sú aj náhrady lieku s rovnakým liečivom a terapeutickými indikáciami.


Dňa 16. 5. 2024 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 16. 5. 2024.

OZNÁMENIE  

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku 

Metfogamma 500, tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al)

kód ŠÚKL:    33922
číslo šarže:    307122
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: (ďalej len držiteľ):    Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Nemecko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku Metfogamma 500, tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al) z trhu, z úrovne pacientov, lekární, zdravotníckych zariadení a distribučných spoločností Rozhodnutím č. 2024/12523  z dôvodu nesúladu v označení vonkajšieho a vnútorného obalu lieku (500 mg tablety v blistri zabalené vo vonkajšom obale s označením 850 mg).

Mgr. Roman Dorčík        
 riaditeľ

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)