Stiahnutie z trhu: MEGAFYT Hlohový čaj spc (záparové vrecúška) 20x1,5 g (30 g)


MEGAFYT Hlohový čaj
Názov produktu
MEGAFYT Hlohový čaj spc (záparové vrecúška) 20x1,5 g (30 g)
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
94/0335/98-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76436
Názov produktu podľa ŠÚKL
Hlohový čaj spc 20x1,5 g (vre.záparové)
Držiteľ rozhodnutia


Dôvodom stiahnutia z trhu je: nevyhovujúci výsledok skúšky v parametri mikrobiologická čistota lieku

číslo šarže: 221022020

Dátum oznamu: 25. 9. 2020
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku:

HLOHOVÝ ČAJ spc 20x1,5 g (vre.záparové)

kód ŠÚKL 76436
číslo šarže: 221022020
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Megafyt Pharma s. r. o., Ing. Jaroslava Polomská, U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácie lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností a lekární Rozhodnutím č. 273/2020 z dôvodu nevyhovujúceho výsledku skúšky v parametri mikrobiologická čistota lieku.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. riaditeľka
 

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.