Stiahnutie z trhu: LOMEXIN 2 % crm vag (tuba Al+aplikátor) 1x78 g


Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LOMEXIN 2 %
Názov produktu
LOMEXIN 2 % crm vag (tuba Al+aplikátor) 1x78 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
54/0066/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76547
Názov produktu podľa ŠÚKL
LOMEXIN 2 % crm vag 1x78 g (tuba Al+aplikátor)


Dôvodom stiahnutia z trhu je: Nesúlad s registračnou dokumentáciou.

Stiahnuté šarže: FA6E03

 

Dátum oznamu: 14. 6. 2017
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

O Z N Á M E N I E

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

LOMEXIN 2 %,crm vag 1x78 g (tuba Al+aplikátor)

kód ŠÚKL: 76547

číslo šarže: FA6E03
 

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Matteo Civitali 1, 201 48 Miláno, Taliansko
zastúpený jeho splnomocneným zástupcom, Mgr. Lubomíra Zuzkáčová, IQ- MED, a.s., Björnsonova 8, 811 05 Bratislava

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností a lekární, Rozhodnutím17/3177. Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku z trhu je nesúlad s registračnou dokumentáciou. Údaje na obale a v písomnej informácii pre používateľa humánneho lieku sú v českom jazyku.


PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka
 

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.