Stiahnutie z trhu: INFADOLAN ung der (tuba Al) 1x30 g


INFADOLAN
Názov produktu
INFADOLAN ung der (tuba Al) 1x30 g
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0351/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88635
Názov produktu podľa ŠÚKL
INFADOLAN ung der 1x30 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia


Dôvodom stiahnutia z trhu je: Prítomnosť cudzorodej častice zistená v jednom balení.

Stiahnutá šarža: 170571

 

Dátum oznamu: 27. 3. 2018
(Dátum oznamu je dátum oznámenia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o stiahnutí lieku z trhu)

O Z N Á M E N I E

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 362/2011 Z. z.), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

INFADOLAN, ung der 1x30 g (tuba Al)

kód ŠÚKL: 88635
číslo šarže: 170571
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku: Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika
zastúpený jeho splnomocneným zástupcom v SR, IQ - MED, a.s., Mgr. Ľubomíra Zuzkáčová, Björnsonova 811 05 Bratislava

Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a pacientov Rozhodnutím 18/2235. Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku z trhu je prítomnosť cudzorodej častice zistená v jednom balení.
 


PharmDr. Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka
 

Zdroj: ŠÚKL

*Údaj bol aktualizovaný – bližšie informácie v detaile hlásenia.