Stiahnutie z trhu: IMBRUVICA 140 mg tvrdé kapsuly cps dur (fľ. HDPE) 1x90 ks

Názov produktu
IMBRUVICA 140 mg tvrdé kapsuly cps dur (fľ. HDPE) 1x90 ks
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/945/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2189B
Názov produktu podľa ŠÚKL
IMBRUVICA 140 mg tvrdé kapsuly cps dur 90x140 mg (fľ. HDPE)

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: podozrenie na výskyt falšovaných balení predmetnej šarže v legálnom distribučnom reťazci

Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a PACIENTOV!

Sťahovaná šarža: KIS0400 (exp. 08/2023)

Informácie pre pacientov Je len veľmi malá pravdepodobnosť, že sa u pacientov nachádza falšované balenie lieku, keďže lekárnik má povinnosť pri výdaji lieku overovať pravosť lieku.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv doposiaľ identifikoval 2 podozrivé balenia liekov.

Napriek tomu je nevyhnutné, aby ste si skontrolovali balenie lieku, ktorý práve užívate/ máte doma. Z trhu sa sťahuje len jedna šarža: KIS0400 (exp. 08/2023). Informácie o šarži nájdete na na spodnej strane krabičky, prípadne na pravej strane nálepky na fľaši pod označením Lot/ Nr Serii.

Pacientov, ktorí majú liek Imbruvica 140 mg šarže KIS0400, žiadame, aby toto balenie aj v prípade, že je už otvorené, vrátili do najbližšej lekárne. Nie je potrebné vracať liek do lekárne, v ktorej bol liek vydaný. Pacientovi bude balenie vymenené za inú šaržu.

V prípade, že sa u Vás nachádza balenie so šaržou KIS0400 (exp. 08/2023) kontaktujte aj ŠÚKL na telefónnom čísle 0911 98 42 98.


Dňa 16. 12. 2021 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 16. 12. 2021.

OZNÁMENIE

 Štátny ústav pre kontrolu liečiv(ďalej len „Štátny ústav“) štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o podozrení na výskyt falšovaných balení lieku   

IMBRUVICA 140 mg tvrdé kapsuly, cps dur 90x140 mg (fľ. HDPE)  

kód ŠÚKL: 2189B 

číslo šarže: KIS0400

držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:    Janssen - Cilag International N.V., Turnhoutseweg 30, B-2340, Beerse, Belgicko 

Štátny ústav nariadil stiahnuť uvedenú šaržu lieku IMBRUVICA 140 mg tvrdé kapsuly, cps dur 90x140 mg (fľ. HDPE) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení a pacientov, Rozhodnutím č. R/894/2021. Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku z trhu, je podozrenie na výskyt falšovaných balení predmetnej šarže v legálnom distribučnom reťazci.    

Zuzana Baťová PhD.
riaditeľka

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)