Stiahnutie z trhu: HALOPERIDOL-RICHTER sol inj 5 mg (amp.skl.) 5x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HALOPERIDOL-RICHTER
Názov produktu
HALOPERIDOL-RICHTER sol inj 5 mg (amp.skl.) 5x1 ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0790/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02538
Názov produktu podľa ŠÚKL
Haloperidol-Richter sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Stiahnutie z trhu


Dôvodom stiahnutia z trhu je: nesúlad so špecifikáciou v parametri – označenie primárneho obalu.

Dostupnosť liečby týmto nariadením ohrozená nie je, na trhu sú dostupné iné šarže lieku.

číslo šarže: A1A070B


Dňa 26. 8. 2022 oznámil ŠÚKL stiahnutie lieku z trhu s účinnosťou od 26. 8. 2022.

OZNÁMENIE

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ďalej len „Štátny ústav“) ako orgán štátnej správy na úseku humánnej farmácie a drogových prekurzorov podľa § 129 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“), informuje na základe § 67a zákona č. 362/2011 Z. z. o nedostatku v kvalite lieku

Haloperidol-Richter, sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.)

kód ŠÚKL: 02538
číslo šarže: A1A070B
držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku:
(ďalej len držiteľ): Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko

Štátny ústav nariadil držiteľovi rozhodnutia o registrácii lieku stiahnuť uvedenú šaržu lieku Haloperidol-Richter, sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.) z trhu, z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení Rozhodnutím č. R/1136/2022, z dôvodu nesúladu so špecifikáciou v parametri – označenie primárneho obalu.

PharmDr. Peter Potúček, PhD., MSc.
riaditeľ
 

Metodický pokyn

Zdroj: Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)